【Tháng này mua gì】Kết quả bình chọn tháng 4/2019

Đây là bảng xếp hạng các tựa truyện bán chạy dựa trên kết quả thu được từ bình chọn tháng 4/2019.  Tổng lượt vote trong tháng là 282. Tựa truyện Số lượt vote Tỉ lệ mua Thị phần Xếp hạng Naruto 125 44.33% 7.03% 1 (+7) Deathnote 114 40.43% 6.41% 2 (-1) Re:LIFE 86 30.50% 4.84% 3(+4) Văn hào lưu lạc 84 29.79% 4.72% 4 (-) Đóa hoa ngày ấy (BOXSET) 74 26.24% 4.16% 5…

"【Tháng này mua gì】Kết quả bình chọn tháng 4/2019"