【TBQ EVENT】Danh sách mems may mắn trúng thưởng [Event nhận sách/ truyện gốc Trong Tháng 04]

[Event nhận sách/ truyện gốc trong tháng 04] diễn ra từ ngày 12/04/2019 – 15/04/2019 trên Page đã được nhiều mems tham gia. Dưới đây là danh sách những bạn đã may mắn trúng thưởng trong Event này. 

"【TBQ EVENT】Danh sách mems may mắn trúng thưởng [Event nhận sách/ truyện gốc Trong Tháng 04]"

【TBQ EVENT】Cách thức tham gia Event nhận sách/ truyện gốc Trong Tháng 04

Bạn đã sẵn sàng để tham gia Event nhận sách/ truyện gốc của TBQ vào hôm nay chưa? Nhiều tựa truyện do chính các bạn bình chọn sẽ nằm trong danh sách tặng đấy!

"【TBQ EVENT】Cách thức tham gia Event nhận sách/ truyện gốc Trong Tháng 04"