【NEWS】Tuyển Nhật Bản hướng đến giấc mơ vô địch World Cup trong manga【Blue Lock】

Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yusuke hợp tác cho ra đời manga 【Blue Rock】để nói về giấc mơ vô địch World Cup của đội tuyển Nhật Bản…

"【NEWS】Tuyển Nhật Bản hướng đến giấc mơ vô địch World Cup trong manga【Blue Lock】"