【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 20/2018 : 17/05 – 23/05

Danh sách Light Novel bán chạy trong tuần (17-23/05/2018) #1. CẤM THƯ MA THUẬT INDEX 01 (2 tuần trong TOP 10)  #2. DATE A LIVE 01 (6 tuần trong TOP 10)  #3. HIỆP SĨ LƯU BAN 04 (6 tuần trong TOP 10)  #4. Nhật Ký Kẻ Cô Đơn (1 tuần trong TOP 10)  #5. Biên Niên Sử Đế Chế Alexis 01 (4 tuần trong TOP 10)  #6. Hành Trình Của Elaina 03 (7 tuần trong…

"【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 20/2018 : 17/05 – 23/05"