【TBQ EVENT】Cách thức tham gia Event nhận sách/ truyện gốc Trong Tháng 04

Bạn đã sẵn sàng để tham gia Event nhận sách/ truyện gốc của TBQ vào hôm nay chưa? Nhiều tựa truyện do chính các bạn bình chọn sẽ nằm trong danh sách tặng đấy!

"【TBQ EVENT】Cách thức tham gia Event nhận sách/ truyện gốc Trong Tháng 04"