【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 16/2018 : 19/04 – 25/04

Danh sách Light Novel bán chạy trong tuần (19-25/04/2018) #1. DATE A LIVE 01 (2 tuần trong TOP 10)  #2. HIỆP SĨ LƯU BAN 04 (2 tuần trong TOP 10)  #3.  LŨ NGỐC, BÀI THI VÀ LINH THÚ TRIỆU HỒI 07 (2 tuần trong TOP 10)  #4. Sword Art Online 09  (6 tuần trong TOP 10)  #5. Đội Bảo An Kyoto  (6 tuần trong TOP 10)  #6. Re:Zero 02  (1 tuần trong TOP 10)  #7. Another…

"【LIGHT NOVEL BÁN CHẠY TRONG TUẦN】Tuần thứ 16/2018 : 19/04 – 25/04"