【RUROUNI KENSHIN: HOKKAIDO ARC】không được đăng tiếp trên tạp chí phiên bản Tiếng Anh

Được trở lại trên tạp chí phát hành ở Nhật, tuy nhiên,【RUROUNI KENSHIN: HOKKAIDO ARC】có nguy cơ bị dừng hẳn ở thị trường nước ngoài. Chương mới nhất của Manga này đã không xuất hiện trên tạp chí Weekly Shonen Jump phiên bản tiếng anh.

"【RUROUNI KENSHIN: HOKKAIDO ARC】không được đăng tiếp trên tạp chí phiên bản Tiếng Anh"