【LIGHT NOVEL】Anh Hùng Không Nghề Nghiệp – Tôi chả cần phải có kỹ năng gì cả (có đọc thử)

Arel được nữ thần chúc phúc và ban cho nghề nghiệp. Nhưng đó lại là “không nghề nghiệp”, một nghề thấp kém nhất và không đi kèm theo bất kỳ một kỹ năng nào cả.

"【LIGHT NOVEL】Anh Hùng Không Nghề Nghiệp – Tôi chả cần phải có kỹ năng gì cả (có đọc thử)"