TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ame_va_yuki_nhung_dua_con_cua_soi [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:ame_va_yuki_nhung_dua_con_cua_soi [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Ame Và Yuki Những Đứa Con Của Sói  ^| ^  Ame Và Yuki Những Đứa Con Của Sói  ^|
 |  {{:​ln:​ln_ame_yuki.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_ame_yuki.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loạ(shounen, seinenkịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|ĐờthườngGiả tưởng
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|<tác giả>​| +|Tác Giả|Mamoru Hosoda
-|Minh Họa|<​họa sĩ>+|Số tập|1
-|Số tập|<số tập>+|Sáng Tác|2012
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Việt Nam|IPM
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2015, 1 tập (đã hoàn thành)|
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lư((Chú thích #1)) về nguồgốbộ truyện +**Ame và Yuki - Những đứa con của Sói** (//Tiếng Nhật//: //**おおかみこどもの雨と雪**//, //Romaji:// //**Ookami Kodomo no Ame to Yuki**//) là một bộ anime giả tưởng của Nhật Bản, đượMamoru Hosoda đạo diễvà đồng sáng tác vào năm 2012.
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2+
  
-  - Giới thiệu #1 +Để tạo ra bộ phim, đạo diễn Hosoda đã thành lập Studio Chizu để cùng sản xuất bộ phim với Madhouse. Sadamoto Yoshiyuki, nhà thiết kế nhân vật cho Nadia: The Secret of Blue Water (năm 1990) và Shin Seiki Evangelion (năm 1995) đã thiết kế nhân vật cho bộ phim. 
-    - Giới ​thiệu a + 
-    - Giớthiu b +Bộ phim được Hosoda Mamoru chuyển thể thành một light novel, ấn bản đã được cấp phép bản quyền tạVit Nam cho IPM dưới tựa đề tiếng Vit chính thức là "Ame và Yuki Những đứcon của Sói".
-  - Giới thiu #2 +
-    ​Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+ Câu chuyệkể về mt ngườmẹ trẻ đơn thân nuôi hai đứa con nửa người-nửa sói  Ame và Yuki sau khi người cha là sói của chúng qua đời.
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vậA (Tên tiếng Nhật====+==== Hana ==== 
 +<WRAP left> 
 +{{:​ln:​ln_ame_yuki.jpg?​150|}} 
 +</​WRAP>​ 
 +Mẹ của hai đứa trẻ nửa người-nửa sói Yuki và Ame, mộmình nuôi con sau khi chồng chết
 + 
 +==== Yuki ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:ln_ame_yuki.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân VậA+Chị gái, mộtrong hai đứa trẻ nửa người-nửa sói.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Ame ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:ln_ame_yuki.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân VậB+Em trai, mộtrong hai đứa trẻ nửa người-nửa sói.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 68:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Một bản chuyển thể manga bởi Mamoru Hosoda và minh hoạ bởi Yuu.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện được chuyển thể từ bộ anime cùng tên.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:ln_ame_yuki.jpg}} Tập 1
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​