TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ln:anh_se_lai_dem_ngay_phai_noi_tam_biet_em [2019/12/23 00:23]
Sơn Nguyễn created
ln:anh_se_lai_dem_ngay_phai_noi_tam_biet_em [2020/01/17 21:31]
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Anh Sẽ Lại Đếm Ngày Phải Nói Tạm Biệt Em  ^| ^  Anh Sẽ Lại Đếm Ngày Phải Nói Tạm Biệt Em  ^|
-|  {{ :ln:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:ln:anhselaidemngay.jpg|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
 |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ |
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|16+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Masaki Kiritomo
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Nagato Kasuya
-|Số tập|<số tập>|+|Số tập|1|
 |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>|+|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 |Tạp Chí|<​tạp chí>| |Tạp Chí|<​tạp chí>|
 |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>| |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>|
-|NXB Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam (2019)>+|NXB Việt Nam|NXB ​Kim Đồng - Wings Books
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã xuất bản)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 44: Line 44:
     - Giới thiệu b     - Giới thiệu b
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+“Tôi sắp nhập học khoa Y trường đại học. Trong mộngày mùa xuân điểm sc hoa anh đào tuyệđẹp, tôi đã gặp mt người con gái, và yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. 
 + 
 +Nhưng khi tôi chạm vào cô ấy, con số 300 hiện lên thật lạnh lùng. Tôi - kẻ “nhìn thấy số thời gian còn lại của cuc đời người khác” - đã trót biết được số ngày tính đến khi tôi và cô ấy phải vĩnh biệt nhau…” 
 + 
 +Một câu chuyện tình yêu đau lòng kể về hai con người bị số phận định sẵn sẽ phải chia li. Người đọc chắc chắn sẽ muốn lật sang trang kế tiếp hướng về phía số 0 sắp tới.