TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ba_ngay_hanh_phuc [2019/07/06 09:00]
127.0.0.1 external edit
ln:ba_ngay_hanh_phuc [2019/07/23 06:04] (current)
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg |}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tíchhàislice of life...)> ​+|Thể Loại| ​DramaRomancePsychologicalSupernaturalTragedy ​
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Miaki Sugaru
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|E9L
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|1
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2013
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|KADOKAWA
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>| +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|IPM, 1 tập|
-|NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>+
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Ba Ngày Hạnh Phúc** (//Tiếng Nhật//: //**三日間の幸福 (メディアワークス文庫)**//, //Romaji:// //**Mikkakan No Koufuku**//) là Light Novel được ​viết ​btác giả Sugaru Miaki gồm tập. 
-  * Giớthiệu #+  * Đây là bản viết lạtừ câu chuyn gốc được đăng trên 2ch. 
-  * Giớthiu #2 +  ​* Bản tiếng Vit được phát hành lần đầvào tháng 01/2019 với hình thức bìa rờ(giá bìa 85.000 VNĐ).
- +
-  ​- Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giớthiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Thật vô vọng khi thích một người không còn trên thế gian này. Thật vô vọng khi thích một người không còn trên thế gian này.
  
-Xem ra từ nay về sau chẳng có một điều tốt lành nào đến với cuộc đời tôi. Chính vì thế mà mỗi năm sinh mệnh của tôi chỉ đáng giá 10.000 yên. Quá bi quan về tương lai, tôi đã bán đi gần hết sinh mệnh của mình. Dù có cố làm gì để được hạnh phúc trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, thì tôi cũng chỉ nhận được kết quả trái ngược. Trong khi tôi đang tiếp tục sống vô định thì “người giám sát” Miyagi vẫn đăm đăm nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh.+Xem ra từ nay về sau chẳng có một điều tốt lành nào đến với cuộc đời tôi. Chính vì thế mà mỗi năm sinh mệnh của tôi chỉ đáng giá 10.000 yên. Quá bi quan về tương lai, tôi đã bán đi gần hết sinh mệnh của mình. Dù có cố làm gì để được hạnh phúc trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, thì tôi cũng chỉ nhận được kết quả trái ngược. ​ 
 + 
 +Trong khi tôi đang tiếp tục sống vô định thì “người giám sát” Miyagi vẫn đăm đăm nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh.
  
 Tôi đã mất thêm hai tháng cuộc đời để nhận ra rằng tôi hạnh phúc nhất khi sống vì cô ấy. Tôi đã mất thêm hai tháng cuộc đời để nhận ra rằng tôi hạnh phúc nhất khi sống vì cô ấy.
Line 56: Line 49:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​==== +==== Kusunoki ​==== 
-<WRAP left> +Một con người thất bại, quyết định bán quãng đời còn lại của mình với giá 300 nghìn yên.
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân ​vật A**}}] +
-</​WRAP>​ +
-Giới thiệu về Nhân Vật A+
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​==== +==== Miyagi ​==== 
-<WRAP left> +Người giám sát của Kusunoki
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] + 
-</​WRAP>​ +==== Himeno ==== 
-Giới thiệu về Nhân Vật B+Bạn thuở nhỏ của Kusunoki.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 78: Line 68:
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====
-Thông tin truyện ​liên quan+Bộ truyện ​có một chương ngoại truyện "I say a little prayer"​ kể về suy nghĩ của nhân vật Miyagi.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Bộ truyện có một bản chuyển thể manga 16 chương và một chương ngoại truyện của mangaka Taguchi Shouichi.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
-^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^| 
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg |}} +  * {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg?direct|}} Bìa khổ lớn bản Việt Nam 
 +  * {{:​ln:​mikakan_jp.jpg?​direct|}} Bìa khổ bunko bản Nhật Bản
  
 </​carousel>​ </​carousel>​