TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ba_ngay_hanh_phuc [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:ba_ngay_hanh_phuc [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Ba Ngày Hạnh Phúc  ^| ^  Ba Ngày Hạnh Phúc  ^|
 |  {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg |}}  ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loi (shounenseinen, kịch ​tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại| ​Drama, Lãng mnTâm lýSiêu nhiên, Bi kịch| 
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Miaki Sugaru
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|E9L
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|1
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2013
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|ASCII Media Works
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|IPM
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Ba Ngày Hạnh Phúc** (//Tiếng Nhật//: //**三日間の幸福 (メディアワークス文庫)**//, //Romaji:// //**Mikkakan No Koufuku**//) là light novel được ​viết ​bMiaki Sugaru.
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giớthiệu #2+
  
-  - Giớthiu #1 +Đây là bản viết lạtừ câu chuyn gốc được đăng trên 2ch. 
-    - Giới thiệu a + 
-    - Giới thiu b +(Tên ban đầcủnó là "Tôi đã bán sinh mnh củmình. Mỗnăm 10.000 yên")
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giớthiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Thật vô vọng khi thích ​mt người ​không ​còn trên thế gian này.+Mỗi năsinh mệnh của Kusunoki chỉ đáng giá 10.000 yên. Quá bi quan về tương lai, anh đã bán đi gần hết sinh mệnh của mình. Dù có cố làm gì để được hạnh phúc trong quãng đời ngắn ngủi ​còn lại, anh cũng chỉ nhận được kết quả trái ngược.
  
-Xem ra từ nay về sau chẳng có một điều tt lành nào đến vớcuộc ​đời tôi. Chính vì thế mà mỗi năm sinh mệnh của tôi chỉ đáng giá 10.000 yên. Quá bi quan về tương laitôi đã bán đi gần hết sinh mệnh của mình. Dù có cố làm gì để được hạnh phúc trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, thì tôi cũng chỉ nhận được kết quả trái ngược. Trong khi tôi đang tiếp tục sống vô định thì “người ​giám sát” ​Miyagi ​vẫn đăm đăm nhìn tôi vi ánh mắt điềm tĩnh. +Trong những ngày cuối cùng đó, người ​con gái tên Miyagi ​c vào cuộc đời ​anh...
- +
-Tôi đã mất thêm hai tháng ​cuộc đời ​để nhận ra rằng tôi hạnh phúc nhất khi sống vì cô ấy. +
- +
-Tập truyện nổi tiếng trên web này, cuối cùng cũng được xuất bản! +
- +
-(Tên ban đầu của nó là Tôi đã bán sinh mệnh của mình. Mỗi năm 10.000 yên.)+
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Kusunoki ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu về Nhân VậA+Một con ngườthấbại, quyết định bán quãng đời còn lại của mình với giá 300.000 yên.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Miyagi ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu về Nhân Vật B+Ngườgiám sát của Kusunoki. 
 + 
 +==== Himeno ==== 
 +<WRAP left> 
 +{{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg?​150|}} 
 +</​WRAP>​ 
 +Bạn thuở nhỏ của Kusunoki.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +>​** ​Team Review Light Novel ** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>// ​ [[http://truyenbanquyen.com/2019/​07/​27/​%e3%80%90review%e3%80%91ba-ngay-hanh-phuc-ngan-ngui-nhung-la-ca-mot-doi/|Review]]   //
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   //+
  
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====
-Thông tin truyện ​liên quan+Truyện có một chương ngoại ​truyện ​"I say a little prayer"​ kể về suy nghĩ của nhân vật Miyagi.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Bộ truyện có một bản chuyển thể manga 16 chương và một chương ngoại truyện của mangaka Taguchi Shouichi.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
-^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^| 
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg |}} +  * {{:​ln:​ln_ba_ngay_hanh_phuc.jpg?direct|}} ​Bìa bản Việt Nam 
- +  * {{:​ln:​mikakan_jp.jpg?​direct|}} Bìa khổ bunko bản Nhật Bản 
 </​carousel>​ </​carousel>​