TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2019/08/05 22:51]
Sơn Nguyễn [Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Kiêu Hùng Rung Chuyển Đất Trời]
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2019/08/10 12:33]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 20: Line 20:
 |Minh Họa|Tamago no Kimi| |Minh Họa|Tamago no Kimi|
 |Số tập|9| |Số tập|9|
-|Sáng Tác|2016|+|Sáng Tác|2016 ​- nay|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
-|NXB Nhật Bản|GA Bunko+|NXB Nhật Bản|SB Creative Corp
-|NXB Việt Nam|Tsuki ​Light Novel+|NXB Việt Nam|Tsuki ​Lightnovel
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|6 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 6 tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 34: Line 34:
 ** Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Kiêu Hùng Rung Chuyển Đất Trời** (//Tiếng Nhật//: //​**我が驍勇にふるえよ天地 ~アレクシス帝国興隆記~**//,​ //Romaji:// //**Waga Gyouyuu ni Furueyo Tenchi ~Alexis Teikoku Kouryuuki**//​) ​ ** Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Kiêu Hùng Rung Chuyển Đất Trời** (//Tiếng Nhật//: //​**我が驍勇にふるえよ天地 ~アレクシス帝国興隆記~**//,​ //Romaji:// //**Waga Gyouyuu ni Furueyo Tenchi ~Alexis Teikoku Kouryuuki**//​) ​
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+300 năm trước, Đại lục truyền ​tụng câu chuyện huyền thoại của Konton Đại đế - người đã thống nhấthiên hạ, mở ra Đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử. 
 + 
 +300 năm sau, Đại lục lại xuất hiện Lời Truyền Tụng về mt huyền thoại mới - người sẽ xây dựng nên Đế chế Alexis. Và dưới vó ngựa kiêu hùng rung chuyển đất trời của chàng, mọi khó khăn, thử thách và đau thương đều sẽ bị nghiềnát...
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Leonart ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:leonart_alexis.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu về Nhân Vật A+Một chàng trai mang dòng máu hoàng tộc, nhưng thân sinh của chàng, là một dân nữ, điđó khiến cho chàng và cả mẫu thân phải chịu sự dè bỉu từ toàn thể hoàng cung. Không thể chịu nổi áp lực, mẹ chàng đổ bệnh rồi mất khi chàng chỉ mới 5 tuổi, để lại chàng bơ vơ với những lời sỉ nhục của tầng lớp quý tộc. Người đưa chàng ra khỏi chốn thị phi ấy, là bác ruột chàng, Nữ Hầu tước Rozalia của vùng Alexis. Bà đã trao cho cu bé 5 tuổi ấy 2 thứ, một thanh kiếm và mộquê hương.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Sheila ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:sheila_alexis.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu về Nhân VậB+Ái nữ của Rozalia, là sự kết tụ của tất cả cái đẹp trên đời. NếLeo là vũ dũng của Rozalia, thì Sheila là trí tuệ của người. Mộbậc quân sư có thể tính toán như thần, dụ địch vào bẫy mà khiến chúng không mảy may nghi ngờ... ​
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 59: Line 61:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====
  
Line 111: Line 109:
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis4.jpg?​direct|}} Tập 4   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis4.jpg?​direct|}} Tập 4
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis6.jpg?​direct|}} Tập 6
 </​carousel>​ </​carousel>​
 +
 ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^| ^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis1.jpg?​direct|}} Tập 1 +  * {{:ln:alexis_vol_1_jp.jpg?​direct|}} Tập 1 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis2.jpg?​direct|}} Tập 2 +  * {{:ln:alexis_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis3.jpg?​direct|}} Tập 3 +  * {{:ln:alexis_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis4.jpg?​direct|}} Tập 4 +  * {{:ln:alexis_vol_4_jp.jpg?​direct|}} Tập 4 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5 +  * {{:ln:alexis_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis6.jpg?​direct|}} Tập 6 +  * {{:ln:alexis_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis7.jpg?​direct|}} Tập 7 +  * {{:ln:alexis_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis8.jpg?​direct|}} Tập 8 +  * {{:ln:alexis_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8 
-  * {{:ln:lnjp_bien_nien_su_de_che_alexis9.jpg?​direct|}} Tập 9+  * {{:ln:alexis_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9
  
 </​carousel>​ </​carousel>​