TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2019/08/05 23:35]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:bien_nien_su_de_che_alexis_kieu_hung_rung_chuyen_dat_troi [2020/03/15 07:45] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 20: Line 20:
 |Minh Họa|Tamago no Kimi| |Minh Họa|Tamago no Kimi|
 |Số tập|9| |Số tập|9|
-|Sáng Tác|2016|+|Sáng Tác|2016 ​- nay|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
 |NXB Nhật Bản|SB Creative Corp| |NXB Nhật Bản|SB Creative Corp|
 |NXB Việt Nam|Tsuki Lightnovel| |NXB Việt Nam|Tsuki Lightnovel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 6 tập|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 6 tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 62: Line 62:
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Truyện ​đang được ​chuyển thể manga.+Truyện ​có 1 bản chuyển thể manga.
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====
  
Line 102: Line 102:
 Sau khi trúng phải mưu kế hiểm độc của Raven, quân Alexis rơi vào tình trạng thảm hại. Nhưng nhờ sự mưu trí của Sheila và những yếu tố không ngờ tới, quân Alexis dần lấy lại được vị thế của mình và một lần nữa sẵn sàng đối đầu với quân Amadof. Liệu Leonart và các đồng đội của mình có thể chiến thắng và giữ lời hứa với phu nhân hầu tước Rozalia quá cố hay không? Sau khi trúng phải mưu kế hiểm độc của Raven, quân Alexis rơi vào tình trạng thảm hại. Nhưng nhờ sự mưu trí của Sheila và những yếu tố không ngờ tới, quân Alexis dần lấy lại được vị thế của mình và một lần nữa sẵn sàng đối đầu với quân Amadof. Liệu Leonart và các đồng đội của mình có thể chiến thắng và giữ lời hứa với phu nhân hầu tước Rozalia quá cố hay không?
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis1.jpg?​direct|}} Tập 1
Line 109: Line 110:
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis5.jpg?​direct|}} Tập 5
   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis6.jpg?​direct|}} Tập 6   * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​ln_bien_nien_su_de_che_alexis7.jpg?​direct|}} Tập 7
 +</​carousel>​
 +
 +^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_1_jp.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_4_jp.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8
 +  * {{:​ln:​alexis_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9
 +
 </​carousel>​ </​carousel>​