TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su [2019/06/14 22:43]
Moon Chan [Giới thiệu]
ln:chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su [2019/07/06 09:00] (current)
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự - Ngắm Nhìn Bầu Trời Dịu Dàng Từ Lòng Đại Dương Sâu Thẳm** (//Tiếng Nhật//: //​**下読み男子と投稿女子:​ 優しい空が見た、内気な海の話**//,​ //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) là cuốn light novel one-shot do tác giả Nomura Mizuki sáng tác, họa sĩ Eihi minh họa. ​+**Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự - Ngắm Nhìn Bầu Trời Dịu Dàng Từ Lòng Đại Dương Sâu Thẳm** (//Tiếng Nhật//: //​**下読み男子と投稿女子:​ 優しい空が見た、内気な海の話**//,​ //Romaji:// //**Shitayomi Danshi To Tōkō Joshi: Yasashī Sora Ga Mita, Uchikina Umi No Hanashi**//) là cuốn light novel one-shot do tác giả Nomura Mizuki sáng tác, họa sĩ Eihi minh họa. ​
  
 Cuốn sách lấy chủ đề về những nỗi lòng, tâm sự cùng niềm đam mê của những người đã và đang theo đuổi sự nghiệp sáng tác light novel ở Nhật Bản, đồng thời phản ánh một công việc đi kèm với các cuộc thi sáng tác light novel – thẩm định viên, thông qua một câu chuyện thanh xuân đơn thuần và nhẹ nhàng. Cuốn sách lấy chủ đề về những nỗi lòng, tâm sự cùng niềm đam mê của những người đã và đang theo đuổi sự nghiệp sáng tác light novel ở Nhật Bản, đồng thời phản ánh một công việc đi kèm với các cuộc thi sáng tác light novel – thẩm định viên, thông qua một câu chuyện thanh xuân đơn thuần và nhẹ nhàng.