TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự  ^| ^  Chàng Thẩm Định Viên Và Nữ Tác Giả Tập Sự  ^|
 |  {{:​ln:​ln_chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su.jpg |}}  ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loi (shounenseinenkịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Drama, Lãng mnHọc đườngĐời thường
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Nomura Mizuki
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Eihi
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|1
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2015
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Enterbrain
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Hikari Light Novel
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 47: Line 46:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Kazetani Ao ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:kazetani_ao.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiu về Nhân Vật A+Một nam sinh cấp ba với công vic làm thêm thẩm định viên light novel.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Hinomiya Hiyuki ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:hinomiya_hiyuki.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân VậB+Mộnữ sinh cấp ba có đam mê viết light novel.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 67: Line 66:
  
  
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
-^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^| 
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​ln_chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su.jpg |{{:​ln:​ln_re_monster1.jpg?direct|}} +  * {{:​ln:​ln_chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su.jpg?​direct|}}
- +
-</​carousel>​ +
- +
-^  Bìa Light Novel bản Nhật ​ ^| +
-<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ +
-  * {{:​ln:​ln_chang_tham_dinh_vien_va_nu_tac_gia_tap_su_jap_.jpg ​|}}+
  
 </​carousel>​ </​carousel>​