TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
ln:chu_tiem_banh_chien_binh_va_co_phuc_vu_nguoi_may [2019/08/31 14:42]
Phuc Hong [Giới thiệu]
ln:chu_tiem_banh_chien_binh_va_co_phuc_vu_nguoi_may [2019/08/31 14:43]
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 34: Line 34:
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 **Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy** (//Tiếng Nhật//: //​**戦うパン屋と機械じかけの看板娘**//,​ //Romaji:// //**Tatakau Panya to Automaton Waitress**//​) là series light novel sáng tác bởi tác giả SOW và minh họa bởi Zaza. Tập đầu tiên của series được phát hành tại Nhật Bản dưới nhãn HJ Bunko bởi NXB Hobby Japan vào ngày 01.04.2015. Tính đến tháng 12 năm 2018, 9 tập "Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy" đã được phát hành. **Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy** (//Tiếng Nhật//: //​**戦うパン屋と機械じかけの看板娘**//,​ //Romaji:// //**Tatakau Panya to Automaton Waitress**//​) là series light novel sáng tác bởi tác giả SOW và minh họa bởi Zaza. Tập đầu tiên của series được phát hành tại Nhật Bản dưới nhãn HJ Bunko bởi NXB Hobby Japan vào ngày 01.04.2015. Tính đến tháng 12 năm 2018, 9 tập "Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy" đã được phát hành.
-  * "Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy" đã đứng **hạng 6 trong hạng mục Tác phẩm mới được yêu thích** và **hạng 20 trong Top 30 light novel yêu thích năm 2016** theo cuốn guidebook **Kono Light Novel ga Sugoi! năm 2016**, xuất bản bởi NXB Takarajimasha. Những bảng xếp hạng hằng năm đăng trong **Kono Light Novel ga Sugoi!** tổng hợp phiếu bầu chọn online của độc giả Nhật Bản.+  * "Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy" đã đứng **hạng 6 trong hạng mục Tác phẩm mới được yêu thích** và **hạng 20 trong Top 30 light novel yêu thích năm 2016** theo cuốn guidebook **Kono Light Novel ga Sugoi! năm 2016**, xuất bản bởi NXB Takarajimasha. Những bảng xếp hạng hằng năm đăng trong "Kono Light Novel ga Sugoi!" ​tổng hợp phiếu bầu chọn online của độc giả Nhật Bản.
   * Tại Việt Nam, ngày 29.02.2019, **Tsuki LightNovel** công bố trên fanpage Facebook rằng Tsuki đã mua bản quyền tác phẩm và tựa Việt hóa chính thức là "Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy". Tập 1 được phát hành vào ngày 04.09.2018 dưới nhãn Tsuki LightNovel bởi công ty AZ Việt Nam liên kết NXB Thế Giới. ​   * Tại Việt Nam, ngày 29.02.2019, **Tsuki LightNovel** công bố trên fanpage Facebook rằng Tsuki đã mua bản quyền tác phẩm và tựa Việt hóa chính thức là "Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy". Tập 1 được phát hành vào ngày 04.09.2018 dưới nhãn Tsuki LightNovel bởi công ty AZ Việt Nam liên kết NXB Thế Giới. ​
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====