TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam [2020/04/22 10:21] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 20: Line 20:
 |Minh Họa|Ponkan8| |Minh Họa|Ponkan8|
 |Số tập|14+ (và 3 tập ngoại truyện)| |Số tập|14+ (và 3 tập ngoại truyện)|
-|Sáng Tác|2011 – nay+|Sáng Tác|2011 – 2019
-|Tình Trạng|Đang sáng tác|+|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 |NXB Nhật Bản|Shogakukan| |NXB Nhật Bản|Shogakukan|
 |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel| |NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​10 tập và 1 tập ngoại truyện ​(đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 34: Line 34:
 ** Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm ** (//Tiếng Nhật//: //​**やはり俺の青春ラブコメはまちがっている**//,​ //Romaji:// //**Yahari Ore no Seishun Rabukome wa Machigatteiru**//​) là một trong những series light novel ăn khách nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, bộ truyện được viết bởi tác giả trẻ Wataru WATARI, do họa sĩ Ponkan8 vẽ minh họa và được xuất bản bởi NXB nổi tiếng Shogakukan. ** Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm ** (//Tiếng Nhật//: //​**やはり俺の青春ラブコメはまちがっている**//,​ //Romaji:// //**Yahari Ore no Seishun Rabukome wa Machigatteiru**//​) là một trong những series light novel ăn khách nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, bộ truyện được viết bởi tác giả trẻ Wataru WATARI, do họa sĩ Ponkan8 vẽ minh họa và được xuất bản bởi NXB nổi tiếng Shogakukan.
  
-Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm đã dành giải light novel hay nhất của bảng xếp hạng uy tín Kono light novel ga sugoi! trong 3 năm liên tiếp là 2014, 2015 và 2016. Bên cạnh đó, nam chính và nữ chính của series này là Hachiman và Yokin oshita ​cũng đoạt giải nam nữ chính được yêu thích nhất trong các năm đó. Họa sĩ minh họa Ponkan8 với những bức tranh minh họa đẹp và sinh động của mình cũng được bình chọn là họa sĩ minh họa được yêu thích nhất trong năm 2015. +Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm đã dành giải light novel hay nhất của bảng xếp hạng uy tín Kono light novel ga sugoi! trong 3 năm liên tiếp là 2014, 2015 và 2016. Bên cạnh đó, nam chính và nữ chính của series này là Hachiman và Yokinoshita ​cũng đoạt giải nam nữ chính được yêu thích nhất trong các năm đó. Họa sĩ minh họa Ponkan8 với những bức tranh minh họa đẹp và sinh động của mình cũng được bình chọn là họa sĩ minh họa được yêu thích nhất trong năm 2015. 
  
  
Line 145: Line 145:
   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam5.jpg?​direct|}} Tập 5
   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam6.jpg?​direct|}} Tập 6   * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam6.jpg?​direct|}} Tập 6
-  * {{:ln:chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam7.jpg?​direct|}} Tập 7+  * {{:ln:ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam7.jpg?​direct|}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam7.5.jpg?​direct|}} Tập 7.5 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam8.jpg?​direct|}} Tập 8 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam9.jpg?​direct|}} Tập 9 
 +  * {{:​ln:​ln_chuyen_tinh_thanh_xuan_bi_hai_cua_toi_qua_nhien_la_sai_lam10.jpg?​direct|}} Tập 10
 </​carousel>​ </​carousel>​