TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:cuoc_chien_sieu_nhien_giua_doi_thuong [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:cuoc_chien_sieu_nhien_giua_doi_thuong [2019/09/25 10:15] (current)
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường ​ ^| ^  Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường ​ ^|
-|  {{:ln:template_sample_cover.jpg|}} ​ ||+|  {{:ln:cuoc_chien_sieu_nhien1.jpg|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loi (shounenseinenkịch tíchhàislice of life...)> ​+|Thể Loại|Lãng mnHài hướcHọc đườngSiêu nhiênHành động
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|16+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Kota Nozomi
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|029
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|13
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2012 - 2018
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|SB Creative
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Sakurabooks
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 10 tập (đang tiếp tục)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Cuộc ChiếSiêu Nhiên Giữa Đời Thường** (//Tiếng Nhật//: //**異能バトルは日常系のなかで**//, //Romaji:// //**Inou-Batoru wa Nichijou-kei no Naka de**//) là một bộ light novel củKota Nozomi với hình minh họcủa 029.
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện +Câu chuyệtập trung vào câu lạc bộ văn học của trường trung học Senko, có năm thành viên: Jurai, Tomoyo, Hatoko, Sayumi và Chifuyu, tất cả đều có siêu năng lực phát triển ​bằng cách nào đó. Các siêu cường giờ đã trở thành mt phầtrong cuộc sống hàng ngày của họ.
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Andou Jurai ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:andou_jurai.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A+Nhân vật chính, bị chuuni. Cậu là người đã đặt tên cho sức mạnh của mọi người. Sức mạnh của cậu là "Dark and Dark", một ngọn lửa đen dường như vô dụng.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Kanzaki Tomoyo ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:kanzaki_tomoyo.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu ​về Nhân Vật B+Một cô gái tóc đỏ thường xuyên bị những trò hề của Jurai làm cho bốrối và có tình cảm với cu. Sức mạnh của cô là "​Closed Clock",​ cho phép cô tăng tốc, giảm tốc độ hoặc dừng thời gian, mặc dù cô không thể tua lại.
  
 +==== Kushikawa Hatoko ====
 +<WRAP left>
 +{{:​ln:​kushikawa_hatoko.jpg?​150|}}
 +</​WRAP>​
 +Một cô gái lịch sự ngây thơ, thường coi trọng những trò hề chuuni của Jurai. Cô cũng là bạn thân từ thời thơ ấu của Jurai và có tình cảm với cậu. Sức mạnh của cô là "Over Element",​ cho cô khả năng điều khiển năm nguyên tố chính; đất, nước, lửa, gió và ánh sáng.
 +
 +==== Takanashi Sayumi ====
 +<WRAP left>
 +{{:​ln:​takanashi_sayumi.jpg?​150|}}
 +</​WRAP>​
 +Chủ tịch câu lạc bộ văn học. Sức mạnh của cô là "Root of Origin",​ khả năng khôi phục mọi thứ.
 +
 +==== Himeki Chifuyu ====
 +<WRAP left>
 +{{:​ln:​himeki_chifuyu.jpg?​150|}}
 +</​WRAP>​
 +Một học sinh lớp 4, là cháu gái của cố vấn câu lạc bộ. Sức mạnh của cô là "World Create",​ cho phép cô tự tạo ra vật chất và không gian.
 ===== Review ===== ===== Review =====
 >** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** >** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
Line 69: Line 75:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện có 1 bản chuyển thể manga 4 tập.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện đã có 1 mùa anime.
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện bởi Sakura Light Novel (Việt Nam)  ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien1.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien3.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien4.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien7.jpg?​direct|}} Tập 7
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien8.jpg?​direct|}} Tập 8
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien9.jpg?​direct|}} Tập 9
 +  * {{:​ln:​cuoc_chien_sieu_nhien10.jpg?​direct|}} Tập 10
 +</​carousel>​
 +
 +^  Bìa Truyện bởi SB Creative (Nhật Bản) ​ ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:cuochiensieunhien_inou_battle_vol_1.jpg?direct|}} Tập 1 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +  * {{:ln:cuochiensieunhien_inou_battle_vol_2.jpg?direct|}} Tập 2 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:cuochiensieunhien_inou_battle_vol_3.jpg?direct|}} Tập 3 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:cuochiensieunhien_inou_battle_vol_4.jpg?direct|}} Tập 4 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:cuochiensieunhien_inou_battle_vol_5.jpg?direct|}} Tập 5 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:cuochiensieunhien_inou_battle_vol_6.jpg?direct|}} Tập 6 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}}+  * {{:ln:cuochiensieunhien_inou_battle_vol_7.jpg?direct|}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​cuochiensieunhien_inou_battle_vol_8.jpg?​direct|}} Tập 8 
 +  * {{:​ln:​cuochiensieunhien_inou_battle_vol_9.jpg?​direct|}} Tập 9 
 +  * {{:​ln:​cuochiensieunhien_inou_battle_vol_10.jpg?​direct|}} Tập 10 
 +  * {{:​ln:​cuochiensieunhien_inou_battle_vol_11.jpg?​direct|}} Tập 11 
 +  * {{:​ln:​cuochiensieunhien_inou_battle_vol_12.jpg?​direct|}} Tập 12 
 +  * {{:​ln:​cuochiensieunhien_inou_battle_vol_13.jpg?​direct|}} Tập 13
 </​carousel>​ </​carousel>​