TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:cuon_sach_cua_su_ket_thuc [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:cuon_sach_cua_su_ket_thuc [2019/08/14 14:02] (current)
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_cuon_sach_cua_su_ket_thuc_1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_cuon_sach_cua_su_ket_thuc_1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkch tíchhàislice of life...)> ​+|Thể Loại|Vocaloid Light NovelHọc đườngKinh dị, Siêu nhiênKịch tính
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|16+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Suzumu
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Saine, Komine
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|4
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2013
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Media Factory
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Sakurabooks
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 4 tập (đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồgốbộ truyện +**CuốSách Của Sự Kết Thúc** (//Tiếng Nhật//: //**終焉ノ栞**//, //Romaji:// //**Shuuen no Shiori**//) là một series truyn, phần của Shuuen no Shiori Project. Shuuen no Shiori Project là mt series vocaloid bao gồm một chuỗcác bài hát do 150P sáng tác. Hầhết các bài hát được dựtrên các trò chơcủtrẻ em Nhật Bản và các truyền thuyết đô thị.
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giớthiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Câu chuyện dựa trên "​Shuuen no Shiori Project",​ mộseries bài hát của 150P và Suzumu, theo những trò chơi tuổi thơ của trẻ em NhậBảvà những truyền thuyết đô thị như trò trốn tìm mt người, doppelgangers ​(bóng mà của người đang sống), điện thoại của Mearry, bàn tay khỉ. ​  
  
  
-===== Nhân VậChính ===== +Trong khuôn viên bình thường, không thay đổi, nó độnhiên xảy ra. 
-==== Nhân vA (Tên tiếng Nhật) ==== + 
-<WRAP left> +Một vụ án giếngười mà cơ thể bị cắt thành hai. 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vậA**}}] + 
-</​WRAP>​ +Bên cạnh vụ án chưa giải quyết được, những học sinh trung học yêu thích tin đồn đã tham gia vào mộnghi lễ nhất định. 
-Giớthiu về Nhân Vật A+ 
 + 
 +Từ những bài hát cực kỳ phổ biến trên Nico Nico Douga, bắt đầu Dự án 
 + 
 + 
 +"Thẻ Đánh Dấu Cái Chết" là gì ...? 
 + 
 +Ai là kẻ phản bội...? 
 + 
 +Phần cuối của câu chuyn này sẽ là gì...?  
 + 
 +Vậy, bạn có thể giải quyếbí ẩn này không?  
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật B 
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 66:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== +==== Vocaloid ​==== 
-Thông tin truyện liên quan+Truyện được chuyển thể từ Shuuen no Shiori Project (1 series vocaloid).
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Shuuen no Shiori Project có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:cuon_sach_cua_su_ket_thuc1.jpg?direct}} Tập 1 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +  * {{:ln:cuon_sach_cua_su_ket_thuc2.jpg?direct}} Tập 2 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:cuon_sach_cua_su_ket_thuc3.jpg?direct}} Tập 3 
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} +  * {{:ln:cuon_sach_cua_su_ket_thuc4.jpg?direct}} Tập 4
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
 +^  Bìa Light Novel bản Nhật Bản  ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​cuon_sach_cua_su_ket_thuc_shuuen_vol_1_jp.jpg?​direct}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​cuon_sach_cua_su_ket_thuc_shuuen_vol_2_jp.jpg?​direct}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​cuon_sach_cua_su_ket_thuc_shuuen_vol_3_jp.jpg?​direct}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​cuon_sach_cua_su_ket_thuc_shuuen_vol_4_jp.jpg?​direct}} Tập 4
 +</​carousel>​
 ---- ----
 === Lượt truy cập === === Lượt truy cập ===