TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:em_se_say_ngu_vao_mot_ngay_nao_do [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:em_se_say_ngu_vao_mot_ngay_nao_do [2019/11/12 22:40] (current)
Sơn Nguyễn [Em Sẽ Say Ngủ Vào Một Ngày Nào Đó]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_em_se_say_ngu_vao_mot_ngay_nao_do.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_em_se_say_ngu_vao_mot_ngay_nao_do.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| ^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
-|Thể Loại| Lãng mạn | +|Thể Loại|Lãng mạn| 
-|Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành| +|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả| Inujun ​(文庫)|+|Tác Giả|Inujun|
 |Số tập|1| |Số tập|1|
 |Sáng Tác|2013 - 2016| |Sáng Tác|2013 - 2016|
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
-|Tạp Chí|...| 
 |NXB Nhật Bản|Sutatsu shuppan| |NXB Nhật Bản|Sutatsu shuppan|
 |NXB Việt Nam|ShineBooks và NXB Thanh Niên| |NXB Việt Nam|ShineBooks và NXB Thanh Niên|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|Đã phát hành|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (Đã phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 32: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Em Sẽ Say Ngủ Vào Một Ngày Nào Đó** (//Tiếng Nhật//: //​**いつか、眠りにつく日**//,​ //Romaji:// //**Itsuka, Nemuri Ni Tsuku Hi**, dịch **Một ngày nào đó, em sẽ say ngủ**//) là dạng tiểu thuyết điện thoại (mobile phone novel) được viết bởi nhà văn Inujun. Tác phẩm nhanh chóng được nhiều người biết đến và giành giải thưởng lớn "Japan Mobile Novel Award" lần thứ 8 (2013).+**Em Sẽ Say Ngủ Vào Một Ngày Nào Đó** (//Tiếng Nhật//: //​**いつか、眠りにつく日**//,​ //Romaji:// //**Itsuka, Nemuri Ni Tsuku Hi**//) là dạng tiểu thuyết điện thoại (mobile phone novel) được viết bởi nhà văn Inujun. Tác phẩm nhanh chóng được nhiều người biết đến và giành giải thưởng lớn "Japan Mobile Novel Award" lần thứ 8 (2013).
   * ShineBooks đã mua bản quyền tập tiểu thuyết và phát hành tại Việt Nam từ ngày 07/06/2019 dưới tên gọi **Em Sẽ Say Ngủ Vào Một Ngày Nào Đó**. Tác phẩm do dịch giả Vương Hải Yến chuyển ngữ. Mỗi cuốn được tặng kèm một bookmark 2 mặt. Bìa sách bản Việt được thiết kế và minh họa khác với bản gốc Nhật.   * ShineBooks đã mua bản quyền tập tiểu thuyết và phát hành tại Việt Nam từ ngày 07/06/2019 dưới tên gọi **Em Sẽ Say Ngủ Vào Một Ngày Nào Đó**. Tác phẩm do dịch giả Vương Hải Yến chuyển ngữ. Mỗi cuốn được tặng kèm một bookmark 2 mặt. Bìa sách bản Việt được thiết kế và minh họa khác với bản gốc Nhật.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====