TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
ln:fate_zero [2019/07/06 23:00]
ln:fate_zero [2019/08/30 20:24] (current)
Sơn Nguyễn [Fate/Zero]
Line 1: Line 1:
  
 +====== Fate/Zero ======
 +
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  Fate/​Zero ​ ^|
 +|  {{:​ln:​fate_zero1.jpg?​400|}} ​ ||
 +^  LIGHT NOVEL  ^|
 +|Thể Loại|Hành động, Huyễn tưởng tăm tối|
 +|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành|
 +|Tác Giả|Gen Urobuchi|
 +|Minh Họa|Takashi Takeuchi|
 +|Số tập|4|
 +|Sáng Tác|2005 - 2007|
 +|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 +|NXB Nhật Bản|Type-Moon|
 +|NXB Việt Nam|IPM|
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 4 tập (đang tiếp tục)|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**Fate/​Zero** (//Tiếng Nhật//: //** フェイト/​ゼロ**//,​ //Romaji:// //​**Feito/​Zero**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) là loạt light novel được viết bởi Gen Urobuchi, minh họa bởi Takashi Takeuchi, và là tiền truyện của tất cả các route trong bộ visual novel của Fate/stay night của Type-Moon.
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +Câu chuyện về Fate/Zero diễn ra mười năm trước các sự kiện của Fate/stay night, kể chi tiết về các sự kiện của Cuộc chiến Chén Thánh lần thứ tư tại Thành phố Fuyuki. Cuộc chiến Chén Thánh là một cuộc thi, được thành lập bởi các gia tộc Einzbern, Matou và Tousaka từ nhiều thế kỷ trước, trong đó bảy pháp sư triệu tập bảy Anh Linh (linh hồn anh hùng), cạnh tranh để có được sức mạnh của Chén Thánh, mang đến một điều ước cho cặp chiến thắng. Sau ba cuộc chiến không có hồi kết, Cuộc chiến thứ tư bắt đầu.
 +
 +
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Manga ====
 +Truyện có 1 bản chuyển thể manga 14 tập.
 +==== Anime ====
 +Truyện được chuyển thể 1 mùa anime.
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​fate_zero1.jpg?​400|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​fate_zero2.jpg?​400|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​fate_zero3.jpg?​400|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​fate_zero4.jpg?​400|}} Tập 4
 +</​carousel>​
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​