TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:grimgar_ao_anh_va_tro_tan [2019/11/11 22:04]
Sơn Nguyễn [Review]
ln:grimgar_ao_anh_va_tro_tan [2020/07/02 14:11] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 1: Line 1:
  
-====== Grimgar - Ảo nh và tro tàn ======+====== Grimgar - Ảo nh Và Tro Tàn ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 12: Line 12:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  Grimgar - Ảo nh và tro tàn  ^|+^  Grimgar - Ảo nh Và Tro Tàn  ^|
 |  {{:​ln:​grimgar_tap_1_bth.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​grimgar_tap_1_bth.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
 |Thể Loại|Huyễn tưởng, Dị giới| |Thể Loại|Huyễn tưởng, Dị giới|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
-|Tác Giả|Ao ​Jyumonji+|Tác Giả|JYUMONJI ​Ao| 
-|Minh Họa|Eiri ​Shirai|+|Minh Họa|SHIRAI ​Eiri|
 |Số tập|14+| |Số tập|14+|
 |Sáng Tác|2013 - nay| |Sáng Tác|2013 - nay|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Overlap Bunko| |NXB Nhật Bản|Overlap Bunko|
 |NXB Việt Nam|Wings Books| |NXB Việt Nam|Wings Books|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=grimgar_ao_anh_va_tro_tan|name=Grimgar - Ảo Ảnh Và Tro Tàn|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 **Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn** (//Tiếng Nhật//: //​**灰と幻想のグリムガル**//,​ //Romaji:// //**Hai to Gensou no Gurimugaru**//​) là một light novel của Nhật Bản được viết bởi Ao Jyumonji và được minh họa bởi Eiri Shirai. **Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn** (//Tiếng Nhật//: //​**灰と幻想のグリムガル**//,​ //Romaji:// //**Hai to Gensou no Gurimugaru**//​) là một light novel của Nhật Bản được viết bởi Ao Jyumonji và được minh họa bởi Eiri Shirai.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-"Thì thầm, niệm chú, cầu nguyện và thức tỉnh... +**"Thì thầm, niệm chú, cầu nguyện và thức tỉnh... 
- +Đây là câu chuyện phiêu lưu được sinh ra từ trong đám tro tàn."**
-Đây là câu chuyện phiêu lưu được sinh ra từ trong đám tro tàn."+
  
 Khi nhận thức được, Haruhiro đã ở trong bóng tối. Cậu vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại ở một chỗ như thế này, cũng không biết được nơi đây là đâu? Xung quanh đều là những chàng trai cô gái giống cậu, chỉ nhớ được duy nhất tên của bản thân. Thứ đón chờ họ sau khi ra khỏi đường hầm dưới đất là thế giới “giống như trong game”. Để sinh tồn, Haruhiro đã lập tổ đội với những chiến hữu cùng chung cảnh ngộ, học tập các kĩ năng, dấn bước vào thế giới “Grimgar” này với tư cách một người lính tình nguyện tập sự. Khi nhận thức được, Haruhiro đã ở trong bóng tối. Cậu vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại ở một chỗ như thế này, cũng không biết được nơi đây là đâu? Xung quanh đều là những chàng trai cô gái giống cậu, chỉ nhớ được duy nhất tên của bản thân. Thứ đón chờ họ sau khi ra khỏi đường hầm dưới đất là thế giới “giống như trong game”. Để sinh tồn, Haruhiro đã lập tổ đội với những chiến hữu cùng chung cảnh ngộ, học tập các kĩ năng, dấn bước vào thế giới “Grimgar” này với tư cách một người lính tình nguyện tập sự.
Line 102: Line 101:
   * {{:​ln:​grimgar4.jpg?​direct|}} Tập 4   * {{:​ln:​grimgar4.jpg?​direct|}} Tập 4
   * {{:​ln:​grimgar5.jpg?​direct|}} Tập 5   * {{:​ln:​grimgar5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​grimgar6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​grimgar7.jpg?​direct|}} Tập 7
 </​carousel>​ </​carousel>​
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​