TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hanh_trinh_den_tan_cung_the_gioi [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:hanh_trinh_den_tan_cung_the_gioi [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^   Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới ​ ^| ^   Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới ​ ^|
 |  {{:​ln:​ln_hanh_trinh_den_tan_cung_the_gioi.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_hanh_trinh_den_tan_cung_the_gioi.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| Phiêu lưu, Huyền ảo |+|Thể Loại|Phiêu lưu, Huyền ảo|
 |Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| |Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành|
 |Tác Giả|Yorozuya Tadahito| |Tác Giả|Yorozuya Tadahito|
 |Minh Họa|Houmitsu| |Minh Họa|Houmitsu|
-|Số tập|1 ​tập+|Số tập|1| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|+|Sáng Tác|2008|
 |Tình Trạng| Đã hoàn thành| |Tình Trạng| Đã hoàn thành|
 |Tạp Chí|<​tạp chí>| |Tạp Chí|<​tạp chí>|
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Nhật Bản|KADOKAWA
-|NXB Việt Nam|NXB IPM| +|NXB Việt Nam|IPM| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 tập ( đã phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 1 tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới ** (//Tiếng Nhật//: //​**旅に出よう、滅びゆく世界の果てまで。**//,​ //Romaji:// //** Tabi ni Deyou, Horobiyuku Sekai no Hate Made**//​) ​+**Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới ** (//Tiếng Nhật//: //​**旅に出よう、滅びゆく世界の果てまで。**//,​ //Romaji:// //** Tabi ni Deyou, Horobiyuku Sekai no Hate Made**//​) ​là một cuốn light novel được viết bởi Yorozuya Tadahito và do Houmitsu vẽ tranh minh họa.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt ndung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Thế giới đang lặng lẽ lụi tàn. Bệnh tiêu biến lan rộng, mọi người lần lượmất đi họ tên, màu sc, và chẳng bao lâu sau cũng mấluôn sự tồtại của chính mình...
  
 +Một chiếc Super Cub đang chạy trong thế giới ấy. Trên xe là cậu bé và cô bạn đồng hành. Giống những người khác, họ cũng mắc phải căn bệnh tiêu biến, nhưng thay vì chờ đợi định mệnh giáng xuống, họ bỏ lại sau lưng cả trường học và nhà cửa, băng mình vào một cuộc hành trình.
 +
 +Nơi họ nhắm đến, là tận cùng thế giới.
 +
 +Chẳng biết có đến được đích hay không, nhưng họ không hề dừng bước, bởi họ không muốn hối hận vì đã lãng phí những tháng ngày còn lại. ​
  
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật B 
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 59: Line 53:
  
  
-===== Thông Tin Khác ===== +
-==== Truyện Liên Quan ==== +
-Thông tin truyện liên quan +
-==== Manga ==== +
-Thông tin Manga +
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====