TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hau_dua_cua_nuarihyon_novel [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:hau_dua_cua_nuarihyon_novel [2019/08/11 10:53]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_1.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_1.jpg |}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hàislice of life...)> ​+|Thể Loại|Hành độngSiêu nhiên
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Tomohito Osaki
-|Minh Họa|<họa sĩ>|+|Minh Họa|Hiroshi Shiibashi|
 |Số tập|4| |Số tập|4|
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2009
-|Tình Trạng|Hoàn thành+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Shueisha| 
-|NXB Nhật Bản|NXB Shueisha| +|NXB Việt Nam|Kim Đồng| 
-|NXB Việt Nam|NXB Kim Đồng| +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|4 tập (đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|4 tập (Hoàn thành)|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyn>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Hậu Duệ Của Nurarihyon** (//Tiếng Nhật//: //**ぬらりひょんの孫**//, //Romaji:// //**Nurarihyon no Mago**//) là bộ manga được ​sáng tác bởi Hiroshi Shiibashi. Bộ truyện ​được xuất bản lần đầtiên ở Shueisha dưới dạng oneshot vào năm 2007.
-  * Giới thiệ#1 +
-  * Giới thiệu #2+
  
-  - Giới thiệ#1 +**HậDuệ CủNurarihyon** phiên ​bản light novel được Tomohito Osaki viết dựtrên bản manga gốc.
-    - Giới thia +
-    - Giới thiệu ​b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu ​b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Kể về những câu chuyệbên lề của các nhân vật trong bộ truyện ​gốc.
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Nurarihyon ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:ln_hau_due_của_nu_1.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A+Thủ lĩnh yêu quái, thống lĩnh Bách quỷ dạ hành.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Nura Rihan ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:ln_hau_due_của_nu_2.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiu về Nhân Vật B+Con trai của Nurarihyon, thống lĩnh Bách quỷ dạ hành đệ nhị. 
 + 
 +==== Nura Rikuo ==== 
 +<WRAP left> 
 +{{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_4.jpg?​200|}} 
 +</​WRAP>​ 
 +Con trai của Nura Rihan, thống lĩnh Bách quỷ dạ hành đệ tam.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 67:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện được sáng tác dựa trên bộ manga cùng tên.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Bộ manga gốc có 2 mùa anime.
 ==== Khác biệt bản Việt so với bản gốc Nhật ==== ==== Khác biệt bản Việt so với bản gốc Nhật ====
 Về hình thức và nội dung, bản Việt của 4 tập light novel **Hậu duệ của Nurarihyon** do NXB Kim Đồng phát hành có một số điểm khác biệt lớn so với bản gốc Nhật do NXB Shueisha phát hành. ​ Về hình thức và nội dung, bản Việt của 4 tập light novel **Hậu duệ của Nurarihyon** do NXB Kim Đồng phát hành có một số điểm khác biệt lớn so với bản gốc Nhật do NXB Shueisha phát hành. ​
Line 107: Line 103:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_1.jpg |}}Tập 1 +  * {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_4.jpg?direct|}}Tập 1 
-  * {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_2.jpg |}}Tập 2 +  * {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_1.jpg?direct|}}Tập 2 
-  * {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_3.jpg |}}Tập 3 +  * {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_3.jpg?direct|}}Tập 3 
-  * {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_4.jpg |}}Tập 4 +  * {{:​ln:​ln_hau_due_của_nu_2.jpg?direct|}}Tập 4
 </​carousel>​ </​carousel>​