TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hau_dua_cua_nuarihyon_novel [2019/06/12 21:25]
Phuc Hong [Thông Tin Khác]
ln:hau_dua_cua_nuarihyon_novel [2019/07/06 09:00] (current)
Line 82: Line 82:
  
 |^  Nội dung  ^| |^  Nội dung  ^|
-Cuốn Light Novel tập 3 bản Việt có một sự thay đổi lớn so với bản gốc Nhật, chương 1 của cuốn tiểu thuyết, tên "Kuchi yami no yakata - Shoujo to Kitsune",​ hay tạm dịch là "Cô gái và Hồ ly" đã bị lược bỏ hoàn toàn ở bản tiếng Việt. Chương truyện này kể về một cô gái tình cờ gặp và bị cuốn hút bởi Vũ Yêu Hồ (Hagoromo Gitsune). Nguyên do tại sao NXB Kim Đồng lược bỏ chương truyện này chưa từng được công bố, có thể là vì một số chi tiết trong chương truyện này vượt ngưỡng cho phép về nội dung lúc bấy giờ với NXB Kim Đồng (Tình cảm nữ với nữbạo lực). Việc lược bỏ chương truyện khiến cho bản Việt của cuốn sách thay vì 3 chương chỉ còn 2 chương, và hình bìa tập sách cũng bị thay đổi vì hình bìa gốc là tranh vẽ liên quan đến mẩu truyện chương 1 bị lược bỏ. NXB Kim Đồng đã xin phép thay hình bìa cuốn sách bằng hình minh họa của chương 3, hình Kubinashi và Kejoro đang chơi ayatori (Đây vốn là tranh màu đính kèm bên trong tập 3 này ở bản tiếng Nhật). Tên của tập sách này cũng bị thay đổi do việc lược bỏ chương 1, từ tên gốc "​京都夢幻夜話 (Kyoto Mugen Yobanashi, dịch "Kyoto mộng huyễn dạ thoại",​ hay "​Buổi trò chuyện đêm huyền ảo ở Kyoto"​) thành "​Tiếng đàn trên phố Yoshiwara",​ tựa đề của chương 3 trong tập sách.+Cuốn Light Novel tập 3 bản Việt có một sự thay đổi lớn so với bản gốc Nhật, chương 1 của cuốn tiểu thuyết, tên "Kuchi yami no yakata - Shoujo to Kitsune",​ hay tạm dịch là "Cô gái và Hồ ly" đã bị lược bỏ hoàn toàn ở bản tiếng Việt. Chương truyện này kể về một cô gái tình cờ gặp và bị cuốn hút bởi Vũ Yêu Hồ (Hagoromo Gitsune). Nguyên do tại sao NXB Kim Đồng lược bỏ chương truyện này chưa từng được công bố, có thể là vì một số chi tiết trong chương truyện này vượt ngưỡng cho phép về nội dung lúc bấy giờ với NXB Kim Đồng (Tình cảm nhẹ giữa ​nữ với nữ hoặc ​bạo lực). Việc lược bỏ chương truyện khiến cho bản Việt của cuốn sách thay vì 3 chương chỉ còn 2 chương, và hình bìa tập sách cũng bị thay đổi vì hình bìa gốc là tranh vẽ liên quan đến mẩu truyện chương 1 bị lược bỏ. NXB Kim Đồng đã xin phép thay hình bìa cuốn sách bằng hình minh họa của chương 3, hình Kubinashi và Kejoro đang chơi ayatori (Đây vốn là tranh màu đính kèm bên trong tập 3 này ở bản tiếng Nhật). Tên của tập sách này cũng bị thay đổi do việc lược bỏ chương 1, từ tên gốc "​京都夢幻夜話 (Kyoto Mugen Yobanashi, dịch "Kyoto mộng huyễn dạ thoại",​ hay "​Buổi trò chuyện đêm huyền ảo ở Kyoto"​) thành "​Tiếng đàn trên phố Yoshiwara",​ tựa đề của chương 3 trong tập sách.
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====