TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hay_di_di_xanh_biec [2019/06/24 03:50]
crushtaetae 3012 [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:hay_di_di_xanh_biec [2019/07/06 09:00] (current)
Line 66: Line 66:
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
 Thông tin Anime Thông tin Anime
 +==== Live Action ====
 +Theo thông báo, tiểu thuyết đề tài tuổi trẻ, kỳ bí Inakunare, Gunjo sẽ được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Đây là phần đầu tiên trong loạt truyện nổi tiếng Kaidanto của tác giả Kono Yutaka.
 +
 +Hai diễn viên chính được công bố là Yokohama Ryusei và Iitoyo Marie. Đạo diễn của bộ phim là Yanagi Akina.
 +
 +Bối cảnh của câu chuyện là một hòn đảo lạ lùng tên Stairway Island, nơi chàng trai 16 Nanakusa đang sống những chuỗi ngày nhàm chán. Đảo chẳng có gì ngoài một thị trấn nhỏ, một ngọn núi, và đặc biệt là một bậc thang bắt đầu từ bờ biển, kéo dài đến tận đỉnh núi. 3 tháng trước, Nanakusa tỉnh dậy trên đảo và phát hiện đây là hòn đảo dành cho những người bị ruồng bỏ, họ sẽ không thể rời khỏi đó trừ khi tìm lại được thứ mình đã đánh mất. Cho đến một ngày nọ, Manabe, cô bạn từ thuở nhỏ của Nanakusa xuất hiện và làm đảo lộn cuộc đời cậu...
 +
 +Inakunare, Gunjo sẽ khởi chiếu vào tháng 9/2019.
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====