TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hen_uoc_mua_he [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:hen_uoc_mua_he [2019/09/21 00:30] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 14: Line 14:
 ^  Hẹn Ước Mùa Hè  ^| ^  Hẹn Ước Mùa Hè  ^|
 |  {{:​ln:​hen_uoc_mua_he_ln.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​hen_uoc_mua_he_ln.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​Kịch tính, Lãng mạn | +|Thể Loại|Drama, Lãng mạn| 
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|MANAKA ​Goya|+|Tác Giả|Goya ​MANAKA|
 |Minh Họa|Jiyu02| |Minh Họa|Jiyu02|
 |Số tập|1| |Số tập|1|
 |Sáng Tác|2017| |Sáng Tác|2017|
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
-|NXB Nhật Bản|SB Creative | +|NXB Nhật Bản|SB Creative| 
-|NXB Việt Nam|Tsuki ​Light Novel+|NXB Việt Nam|Tsuki ​LightNovel
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 (Đã phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, tập (đã hoàn thành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Hẹn Ước Mùa Hè** (//Tiếng Nhật//: //​**君と夏と、約束と**//,​ //Romaji:// //**Kimi To Natsu To, Yakusoku To**//​) ​+**Hẹn Ước Mùa Hè** (//Tiếng Nhật//: //​**君と夏と、約束と**//,​ //Romaji:// //**Kimi To Natsu To, Yakusoku To**//​) ​đạt giải khuyến khích Giải thưởng GA Bunko lần thứ IX.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 "​Hazuki phải không?"​ "​Hazuki phải không?"​
Line 50: Line 50:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Hazuki (---) ====+==== Hinata ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:hazuki.jpg?​direct&​200|**Hazuki**}}]+{{:ln:hinata.jpg?​direct&​200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Cô bạn cùng lớp bị mất tích bảy. Một ngày bỗng xuất hiệtrước ​mắt Hinata, thế nhưng dù bảy năm đã trôi qua, Hazuki vẫn giữ hình dáng của một cô bé cấp II+Cậu sinh viên đại học luôn canh cánh trong lòng vì sự mất tích của cô bạn cùng lớp vào năm ời btuổi
  
-==== Hinata (---) ====+==== Hazuki ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:hinata.jpg?​direct&​200|**Hinata**}}]+{{:ln:hazuki.jpg?​direct&​200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Cậu sinh viên đại học luôn canh cánh trong lòng vì sự mất tích của cô bạn cùng lớp vào năm ời btuổi+Cô bạn cùng lớp bị mất tích bảy. Một ngày bỗng xuất hiệtrước ​mắt Hinata, thế nhưng dù bảy năm đã trôi qua, Hazuki vẫn giữ hình dáng của một cô bé cấp II 
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +>​** ​Paikugon ​** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>// ​  [[https://truyenbanquyen.com/2019/09/​15/​%e3%80%90review%e3%80%91hen-uoc-mua-he-loi-uoc-hen-xuyen-khong-gian-va-thoi-gian|Review]]   //
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   // +
  
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====