TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hiep_si_vampire [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:hiep_si_vampire [2019/08/14 14:02] (current)
Line 15: Line 15:
 |  {{:​ln:​ln_hiep_si_vampire_1.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_hiep_si_vampire_1.jpg |}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loạ(shounenseinenkịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Huyễn tưởng đen tối, Lãng mạnSiêu nhiên
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|<tác giả>​| +|Tác Giả|Ayuna Fujisaki, Matsuri Hino
-|Minh Họa|<​họa sĩ>+|Số tập|3
-|Số tập|2+|Sáng Tác|2005 - 2013
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Tình Trạng|Không rõ
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>​| +|NXB Nhật Bản|Hakusensha
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Việt Nam|Kim Đồng
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2014, 2 tập (không rõ tình trạng)|
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyn>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Hip Sĩ Vampire** (//Tiếng Nhật//: //**ヴァンパイア騎士**//, //Romaji:// //**Vanpaia Naito**//) là loạt light novel được ​viết ​bAyuna Fujisaki dựtrên bộ manga cùng tên củMatsuri Hino.
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu ​b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Mộnữ sinh bấchấp ​nội quy học viện để lẻn vào kí túc xá Mặt Trăng. Một Vampire quý tộc tên là Aidou Hanabusa bất đắc dĩ phải trông chừng cô ấy... Trong lúc đó, bi kịch lại xảy ra tại khối ban đêm.  
 + 
 +**Đáy Băng Xanh Thẳm**: cuốn đầu tiên của loạt light novel về Hiệp Sĩ Vampire với những câu chuyện bên lề và phụ chương đặc biệt về thời niên thiếu của Zero từ trước tới nay chưa từng xuất hiện.
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== +==== Kisaragi Fuuka ====
-<WRAP left> +
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] +
-</​WRAP>​ +
-Giới thiệu về Nhân Vật A +
- +
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:kisaragi_fuuka.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật B+Nhân vật chính của //Đáy băng xanh thẳm//. Cô xuất hiện lần đầu tiên khi cố gắng lẻn vào Ký túc xá Mặt trăng để tặng chocolate cho Kaname cho Ngày Thánh Xropatl.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 54:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga+Truyện được sáng tác dựa trên bộ manga cùng tên. Bộ manga gốc còn có 1 bản manga spin-off.
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Bộ manga gốc có 2 mùa anime
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====