TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:just_be_friends [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:just_be_friends [2019/11/11 21:54] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Just Be Friends ​ ^| ^  Just Be Friends ​ ^|
-|  {{:ln:template_sample_cover.jpg|}} ​ || +|  {{:ln:just_be_friend.jpg?400|}}  || 
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loi (shounenseinenkịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Lãng mnHọc đườngDrama
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|16+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Chiren Kina
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Mogelatte
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|1
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2015
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|PHP
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Sakura Light Novel
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, 1 tập (đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Just Be Friends** là cuốn light novel được ​viết ​bChiren Kina dựtrên một bài hát Vocaloid cùng tên củDixie Flatline feat. Luka megurine. ​
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Khoảng thời gian anh còn ở bên, chẳng phải là những ngày tháng thần tiên, nhưng ở giữa lòng thế giới ấy, đối với tôi, “Yêu anh” là tcả. 
 +Tôi đã muốmãi ở bên anh và chỉ sống với suy nghĩ như vậy. 
 +Đó chính là ước mơ của tôi.  
 +Nhưng anh cũng có mt ước mơ, và đau đớn thay, ước mơ của chúng ta không giống nhau. 
 + 
 +Vì vậy, cứ như những chiếc bánh răng đồng hồ dần dần sứt mẻ. Chẳng biết tự lúc nào, con tim của chúng ta đã chẳng còn ăn khớp nữa. 
 +Vào đêm đó, khoảng thờgian của cả hai đã ngừng lại. 
 +Trong khi bốn mùa cứ đến rồi lại đi, mt mình tôi ngồi đây nhớ lại, về khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, khoảng thời gian rực rỡ sắc màu. 
 +Đó là một thế giới diu kì. 
 +Bởi vì với chúng ta, mối tình ấy hẳphải là một mối tình tuyệt diệu...
  
  
Line 61: Line 60:
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +>​** ​Min ** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>// ​  [[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90review%e3%80%91chuyen-tinh-trong-the-gioi-light-novel-phan-2-just-be-friends/I|Review]]   //
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   //+
  
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== +==== Vocaloid ​==== 
-Thông tin truyện liên quan+Truyện được viết dựa trên bài vocaloid cùng tên.
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Bài vocaloid gốc có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:just_be_friend.jpg?400|}}
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​