TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:ke_di_biet_tai_truong_hoc_phep_thuat [2019/08/15 20:33]
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
ln:ke_di_biet_tai_truong_hoc_phep_thuat [2019/08/15 20:34] (current)
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
Line 38: Line 38:
 Bộ truyện lấy bối cảnh ở một thế giới nơi phép thuật tồn tại và được đánh bóng thông qua công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, khả năng sử dụng phép thuật được xác định bởi di truyền, hạn chế số lượng pháp sư tồn tại. Sau chiến tranh thế giới thứ ba, các siêu cường của thế giới đã chuyển sang bốn quốc gia: Bắc Mỹ (USNA), tân Soviet, Liên minh Đại Á và Nhật Bản. Tại Nhật Bản, cộng đồng phép thuật được quản lý một cách không chính thức bởi thập sư tộc thay cho chính phủ. Do số lượng pháp sư hạn chế, họ bị coi là một loại hàng hóa, buộc phải vào các trường và ngành nghề liên quan đến phép thuật. Chín trường trung học phép thuật tồn tại ở Nhật Bản, mỗi trường chuyên về các khía cạnh khác nhau của phép thuật. Bộ truyện lấy bối cảnh ở một thế giới nơi phép thuật tồn tại và được đánh bóng thông qua công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, khả năng sử dụng phép thuật được xác định bởi di truyền, hạn chế số lượng pháp sư tồn tại. Sau chiến tranh thế giới thứ ba, các siêu cường của thế giới đã chuyển sang bốn quốc gia: Bắc Mỹ (USNA), tân Soviet, Liên minh Đại Á và Nhật Bản. Tại Nhật Bản, cộng đồng phép thuật được quản lý một cách không chính thức bởi thập sư tộc thay cho chính phủ. Do số lượng pháp sư hạn chế, họ bị coi là một loại hàng hóa, buộc phải vào các trường và ngành nghề liên quan đến phép thuật. Chín trường trung học phép thuật tồn tại ở Nhật Bản, mỗi trường chuyên về các khía cạnh khác nhau của phép thuật.
  
-Câu chuyện kể về Shiba Tatsuya, vệ sĩ cho em gái Shiba Miyuki, người là một ứng cử viên kế vị lãnh đạo của gia tộc Yotsuba, một trong thập sư tộc cai trị giới pháp sư Nhật Bản. Họ đăng ký vào trường cấp ba đầu tiên tách biệt học sinh của mình dựa trên khả năng phép thuật của họ. Miyuki được ghi danh là học viên khoa 1 và được xem là một trong những học viên giỏi nhất, trong khi Tatsuya ở khoa 2 và được coi là không có năng lực. Tuy nhiên, kiến ​​thức kỹ thuật, khả năng chiến đấu và kỹ năng phép thuật độc đáo của Tatsuya khiến mọi người xem cậu là một kẻ dị biệt trong bảng xếp hạng tiêu chuẩn của trường.+Câu chuyện kể về Shiba Tatsuya, vệ sĩ cho em gái Shiba Miyuki, người là một ứng cử viên kế vị lãnh đạo của gia tộc Yotsuba, một trong thập sư tộc cai trị giới pháp sư Nhật Bản. Họ đăng ký vào trường ​trung họĐệ Nhtách biệt ​các học viên dựa trên khả năng phép thuật của họ. Miyuki được ghi danh là học viên khoa 1 và được xem là một trong những học viên giỏi nhất, trong khi Tatsuya ở khoa 2 và bị xem là không có năng lực. Tuy nhiên, kiến ​​thức kỹ thuật, khả năng chiến đấu và kỹ năng phép thuật độc đáo của Tatsuya khiến mọi người xem cậu là một kẻ dị biệt trong bảng xếp hạng tiêu chuẩn của trường.