TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:khu_vuon_ngon_tu [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:khu_vuon_ngon_tu [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 ^  Khu Vườn Ngôn Từ  ^| ^  Khu Vườn Ngôn Từ  ^|
 |  {{:​ln:​ln_khuvuonngontu.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​ln:​ln_khuvuonngontu.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loi (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Drama, Lãng mn
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|<tác giả>​| +|Tác Giả|Shinkai Makoto
-|Minh Họa|<​họa sĩ>+|Số tập|1
-|Số tập|<số tập>+|Sáng Tác|2013
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>| +|NXB Nhật Bản|Kadokawa Shoten
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Việt Nam|IPM
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2015, 1 tập (đã hoàn thành)|
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồgốbộ truyện +**Khu VườNgôn Từ** (//Tiếng Nhật//: //**言の葉の庭**//, //Romaji:// //**Kotonoha no Niwa**//) là cuốn light novel được ​chuyểthể từ anime 46 phút cùng tên cShinkai Makoto.
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nộdung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Mốtình giữa Akizuki Takao và Yukino Yukari, cô giáo của cậu.
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Akizuki Takao ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:ln_khuvuonngontu.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu ​về Nhân Vật A+Một học sinh trung học 15 tuổtrưởng thành, chăm chỉ, hy vọng trở thành thợ đóng giày. Vào những buổi sáng trời mưa, cu bỏ học để thiếkế giày trong công viên.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Yukino Yukari ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:ln_khuvuonngontu.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu về Nhân Vật B+Ngườphụ nữ 27 tuổi bí ẩn mà Takao gặp trong công viên vào những buổi sáng mưa.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 58:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
-Thông tin Anime+Truyện được chuyển thể từ movie anime cùng tên. 
 +==== Manga ==== 
 +Movie anime gốc có 1 bản chuyển thể manga. 
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:ln_khuvuonngontu.jpg?400|}}
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​