TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:kino_du_ky [2019/05/31 16:19]
Moon Chan [Kino du ký]
ln:kino_du_ky [2019/11/12 23:00] (current)
Sơn Nguyễn [Kino Du Ký]
Line 14: Line 14:
 |  {{ :​ln:​kino_du_ky_1.jpg |}}  || |  {{ :​ln:​kino_du_ky_1.jpg |}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| Phiêu lưu,\\ Triết lý,\\ Khoa học viễn tưởng |+|Thể Loại|Phiêu lưu, Triết lý, Khoa học viễn tưởng|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
 |Tác Giả|Keiichi Sigsawa| |Tác Giả|Keiichi Sigsawa|
-|Minh Họa|Kouhaku ​Kurroboshi|+|Minh Họa|Kouhaku ​Kuroboshi|
 |Số tập|21+| |Số tập|21+|
 |Sáng Tác|2000 - nay| |Sáng Tác|2000 - nay|
Line 23: Line 23:
 |Tạp Chí|Dengeki Bunko Magazine| |Tạp Chí|Dengeki Bunko Magazine|
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
-|NXB Việt Nam|NXB Trẻ (2018)+|NXB Việt Nam|NXB Trẻ| 
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|6+|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2018, tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 43: Line 43:
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Kino ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:kino.jpg?200|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu ​về Nhân Vật +Kino là nhân vật chính trong bộ truyện, đi đến các quốc gia khác nhau với chiếc mô tô Hermes biết nói của cô, khám phá văn hóa và con ngườcủa họ.
- +
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== +
-<WRAP left> +
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân ​vật B**}}] +
-</​WRAP>​ +
-Giớthiệu về Nhân Vật B+
  
 ===== Review ===== ===== Review =====