TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ln:lieu_co_sai_lam_khi_tim_kiem_cuoc_gap_go_dinh_menh_trong_dungeon [2020/01/05 21:33]
Sơn Nguyễn created
ln:lieu_co_sai_lam_khi_tim_kiem_cuoc_gap_go_dinh_menh_trong_dungeon [2020/07/02 14:01] (current)
Moon Chan [Liệu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Liệu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon ​ ^| ^  Liệu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon ​ ^|
-|  {{ :ln:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:ln:danmachi1.jpg?400|}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tíchhài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|ShounenHành độngPhiêu lưuHuyễn tưởng
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|16+| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|OMORI Fujino
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|YASUDA Suzuhito
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|15+
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2013-???
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>|+|Tình Trạng|Đang sáng tác|
 |Tạp Chí|<​tạp chí>| |Tạp Chí|<​tạp chí>|
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Nhật Bản|SoftBank Creative
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|NXB Việt Nam|Kim Đồng - Wings Books
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2020, 2 tập (đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyn|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=lieu_co_sai_lam_khi_tim_kiem_cuoc_gap_go_dinh_menh_trong_dungeon|name=Liu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon ​|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
Line 44: Line 44:
     - Giới thiệu b     - Giới thiệu b
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt ndung ((Chú ​thích ​#2)) của bộ truyện+Thành phố mê cung Orario – thành phố khổng lồ chứa mộmê cung to lớn dưới lòng đấđược biết đếvớtên gọi là Dungeon. Sự kích thích ​mang tên “bí ẩn”, vô số của cải, thanh danh chói lọi, quyền lực, và sự lãng mạn với một cô gái dễ thương. Tại nơi quy tụ tất cả ước mơ và khát vọng của con người này, cậu thiếu niên đã gặp một nữ thần nhỏ bé. 
 + 
 +Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cậu thiếu niên khát khao trở thành mạo hiểm giả nhưng đã bị không biết bao nhiêu familia từ chối, và mt nữ thần không có thành viên familia nào. 
 + 
 +Đây là câu chuyện do cậu thiếu niên tạo, nữ thần viết.
  
  
Line 60: Line 64:
 Giới thiệu về Nhân Vật B Giới thiệu về Nhân Vật B
  
 +===== Preview =====
 +> **Katsuki**
 +> //​[[https://​truyenbanquyen.com/​%e3%80%90preview%e3%80%91-danmachi-khat-vong-anh-hung/​| Preview]]//
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +> **Katsuki** 
->// ​  Nội dung review #1   // +> //[[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90ngam%e3%80%91dont-sai-lam-lieu-co-sai-lam-khi-chap-canh-cho-tho-trang/| Review]]//
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->//   Nội dung review #2   // +
- +
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====
Line 78: Line 80:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 1 +  * {{:ln:danmachi1.jpg?400|}} Tập 1 
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 2 +  * {{:ln:danmachi2.jpg?400|}} Tập 2
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​