TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
ln:mimizuku_va_vua_bong_dem [2019/07/06 23:00]
ln:mimizuku_va_vua_bong_dem [2019/08/16 23:02] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 1: Line 1:
  
 +====== Mimizuku Và Vua Bóng Đêm ======
 +
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  Mimizuku Và Vua Bóng Đêm  ^|
 +|  {{:​ln:​ln_mimzuku.jpg?​direct|}} ​ ||
 +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
 +|Thể Loại|Drama,​ Huyền bí|
 +|Độ tuổi|13+|
 +|Tác Giả|Kougyoku Izuki|
 +|Minh Họa|Isono Hiroo|
 +|Số tập|1|
 +|Sáng Tác|2007|
 +|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 +|NXB Nhật Bản|KADOKAWA|
 +|NXB Việt Nam|Owlbooks|
 +|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2015|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=mimizuku_va_vua_bong_dem|name=Mimizuku Và Vua Bóng Đêm|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**Mimizuku Và Vua Bóng Đêm** (//Tiếng Nhật//: //​**ミミズクと夜の王**//,​ //Romaji:// //​**Mimizuku to Yoru no Ou**//) là light novel đầu tay của Kougyoku Izuki, giành giải Nhất Tiểu thuyết Dengeki lần thứ 13.
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +Khu rừng Bóng đêm - chốn ma quỷ hoành hành, một cô gái nhỏ lang thang tìm đến.
 +
 +Dấu nung "​332"​ trên trán, xiềng xích không thể gỡ được đeo chặt trên tay chân. Tự gọi mình là Mimizuku, cô bé đem thân mình tới dâng cho vị Quỷ vương xinh đẹp. Cô chỉ có một thỉnh cầu: "Anh có thể ăn tôi không?"​
 +
 +Mimizuku muốn tìm đến cái chết, và vị Vua Bóng Đêm căm ghét loài người.
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​ln_mimzuku.jpg?​direct|}}
 +</​carousel>​
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​