TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:phu_thuy_trang_dinh_toi [2019/06/17 00:15]
Phuc Hong
ln:phu_thuy_trang_dinh_toi [2019/08/14 14:02] (current)
Line 82: Line 82:
  
 ^ Quà tặng kèm bản Việt Nam ^| ^ Quà tặng kèm bản Việt Nam ^|
-**Danzai no Exceed - Phù Thủy Trắng Định Tội** tập 1 được tặng bookmark kèm mỗi tập sách. Vào ngày phát hành chính thức tập 1 vào 24.05.2019, TABooks mở chương trình tặng móc khóa Shizuma và poster Shizuma, số lượng có hạn cho những độc giả đến mua tập 1 trực tiếp tại trụ sở TABooks (Địa chỉ: Tầng 2, số 274 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh). Những độc giả đặt hàng qua cách inbox trực tiếp tại trang facebook của TABooks trước ngày phát hành cũng nhận được full 2 phần quà đặc biệt là móc khóa và poster.+**Danzai no Exceed - Phù Thủy Trắng Định Tội** tập 1 được tặng bookmark kèm mỗi tập sách. Vào ngày phát hành chính thức tập 1 vào 24.05.2019, TABooks mở chương trình tặng móc khóa Shizuma và poster Shizuma, số lượng có hạn cho những độc giả đến mua tập 1 trực tiếp tại trụ sở TABooks (Địa chỉ: Tầng 2, số 274 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh). Những độc giả đặt hàng qua cách inbox trực tiếp tại trang facebook của TABooks trước ngày phát hành, đặt qua website tabooks.vn và kênh shopee của TABooks ​cũng nhận được full 2 phần quà đặc biệt là móc khóa và poster.
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 ^  Bìa Truyện Bản TABooks và NXB Hải Phòng (Việt Nam)  ^| ^  Bìa Truyện Bản TABooks và NXB Hải Phòng (Việt Nam)  ^|