TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:suzumiya_haruhi [2019/08/18 20:41]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:suzumiya_haruhi [2019/08/18 22:09]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 67: Line 67:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Koizumi Itsuki là người thứ năm gia nhập Đoàn SOS, được Haruhi chọn vì cậu ta phù hợp với ý tưởng của cô về một "học sinh chuyển trường bí ẩn". Sau đó, cậu tiết lộ với Kyon bản thân là siêu năng lực gia, làm việc cho một nhóm mà cậu chỉ thừa nhận là 'Tổ chức'​. Mặc dù cậu được 'Tổ chức'​ gửi đến để quan sát Haruhi, cậu tin rằng chính ý chí của Haruhi đã thực sự đưa cậu đến đó. Koizumi Itsuki là người thứ năm gia nhập Đoàn SOS, được Haruhi chọn vì cậu ta phù hợp với ý tưởng của cô về một "học sinh chuyển trường bí ẩn". Sau đó, cậu tiết lộ với Kyon bản thân là siêu năng lực gia, làm việc cho một nhóm mà cậu chỉ thừa nhận là 'Tổ chức'​. Mặc dù cậu được 'Tổ chức'​ gửi đến để quan sát Haruhi, cậu tin rằng chính ý chí của Haruhi đã thực sự đưa cậu đến đó.
 +
 +
 +===== Thứ tự truyện =====
 +  - //Nỗi buồn của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Tiếng thở dài của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Sự chán chường của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Sự biến mất của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Cơn cáu giận của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Sự bối rối của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Âm mưu của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Cơn phẫn nộ của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Sự phân chia của Suzumiya Haruhi//
 +  - //Nỗi sửng sốt của Suzumiya Haruhi (A)//
 +  - //Nỗi sửng sốt của Suzumiya Haruhi (B)//
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 97: Line 111:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:​ln:​ln_suzumiya_1.jpg |}}Tập 1 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_1.jpg|}}Tập 1 
-  * {{:​ln:​ln_suzumiya_2.jpg |}} Tập 2 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_2.jpg|}} Tập 2 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_3.jpg|}} Tập 3 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_4.jpg|}} Tập 4 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_5.jpg|}} Tập 5 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_6.jpg|}} Tập 6 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_7.jpg|}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_8.jpg|}} Tập 8 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_9.jpg|}} Tập 9 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_10.jpg|}} Tập 10 
 +  * {{:​ln:​ln_suzumiya_11.jpg|}} Tập 11
 </​carousel>​ </​carousel>​