TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:suzumiya_haruhi [2019/05/29 02:25]
Moon Chan [Giới Thiệu Từng Tập]
ln:suzumiya_haruhi [2019/07/06 09:00] (current)
Line 80: Line 80:
 ==== Tập 1: NỖI BUỒN CỦA SUZUMIYA HARUHI ==== ==== Tập 1: NỖI BUỒN CỦA SUZUMIYA HARUHI ====
  
-Tôi không có hứng thú với người bình thường. Nếu có ai là sinh vật ngoài hành tinh, người đến từ tương lai, người du hành không gian hay người có siêu năng lực, hãy đến gặp tôi. Xin hết.” Chính là Suzumiya Haruhi đã gửi đến màn chào hỏi gây chấn động ngay hôm khai giảng. Ai mà chẳng nghĩ chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng… Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng không, từ tận đáy lòng Haruhi rất nghiêm túc. Và đến khi nhận ra, cuộc sống của tôi đã không còn bình thường nữa rồi…+Tôi không có hứng thú với người bình thường. Nếu có ai là sinh vật ngoài hành tinh, người đến từ tương lai, người du hành không gian hay người có siêu năng lực, hãy đến gặp tôi. Xin hết.” Chính là Suzumiya Haruhi đã gửi đến màn chào hỏi gây chấn động ngay hôm khai giảng. Ai mà chẳng nghĩ chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng… Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng không, từ tận đáy lòng Haruhi rất nghiêm túc. Và đến khi nhận ra, cuộc sống của tôi đã không còn bình thường nữa rồi…
  
 ==== Tập 2: TIẾNG THỞ DÀI CỦA SUZUMIYA HARUHI ==== ==== Tập 2: TIẾNG THỞ DÀI CỦA SUZUMIYA HARUHI ====