TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
ln:sword_art_online_progressive [2019/07/06 23:00]
ln:sword_art_online_progressive [2019/08/18 23:18]
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
Line 1: Line 1:
  
 +====== Sword Art Online Progressive ​ ======
 +
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  Sword Art Online Progressive ​ ^|
 +|  {{:​ln:​sao_progressive1.jpg?​400|}} ​ ||
 +^  LIGHT NOVEL  ^|
 +|Thể Loại|Hành động, Khoa học viễn tưởng|
 +|Độ tuổi|16+|
 +|Tác Giả|Reki Kawahara|
 +|Minh Họa|abec|
 +|Số tập|7+|
 +|Sáng Tác|2012 - nay|
 +|Tình Trạng|Đang sáng tác|
 +|NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 +|NXB Việt Nam|IPM|
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, 3 tập (đang tiến hành)|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=sword_art_online_progressive|name=Sword Art Online Progressive|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**Sword Art Online Progressive** (//Tiếng Nhật//: //​**ソードアート・オンライン プログレッシブ**//,​ //Romaji:// //**Soodo Aato Onrain Puroguresshibu**//​) là 1 spin-off của [[ln:​sword_art_online|Sword Art Online]] do chính tác giả Reki Kawahara viết và abec minh hoạ.
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +Câu chuyện theo chân Kirito, kể về quá trình cậu chiến đấu tại từng tầng của Aincrad, toà tháp nổi của Sword Art Online.
 +
 +
 +===== Nhân Vật Chính =====
 +==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật A
 +
 +==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật B
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Truyện Liên Quan ====
 +Thông tin truyện liên quan
 +==== Manga ====
 +Thông tin Manga
 +==== Anime ====
 +Thông tin Anime
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​sao_progressive1.jpg?​400|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​sao_progressive2.jpg?​400|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​sao_progressive3.jpg?​400|}} Tập 3
 +</​carousel>​
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​