TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
ln:than_chet_lam_them_300_yen_gio [2019/07/06 23:00]
ln:than_chet_lam_them_300_yen_gio [2019/08/19 00:52] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 1: Line 1:
  
 +====== Thần Chết Làm Thêm 300 Yên/Giờ ======
 +
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  Thần Chết Làm Thêm 300 Yên/​Giờ ​ ^|
 +|  {{:​ln:​ln_than_chet_lam_them_300yen_gio.jpg |}}  ||
 +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
 +|Thể Loại|Drama|
 +|Độ tuổi|16+|
 +|Tác Giả|Fujimaru|
 +|Minh Họa|Nakamura Yukihiro|
 +|Số tập|1|
 +|Sáng Tác|2017|
 +|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 +|NXB Nhật Bản|Futabasha|
 +|NXB Việt Nam|Tsuki LightNovel|
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (Đã phát hành)|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=than_chet_lam_them|name=Thần Chết Làm Thêm 300 Yên/​Giờ|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**Thần Chết Làm Thêm 300 Yên/​Giờ** (//Tiếng Nhật//: //​**時給三〇〇円の死神**//,​ //Romaji:// //**Jikyu 300 en no shinigami**//​) là cuốn light novel được viết bởi Fujimaru và Nakamura Yukihiro minh hoạ.
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +"Vậy thì tôi sẽ tuyển cậu làm Thần Chết”
 +
 +Một ngày nọ, học sinh cấp 3 Sakura Shinji được cô bạn cùng lớp Hanamori Yuki mời làm công việc “Thần Chết”, một công việc mà giúp những người chết chưa thể siêu thoát, vẫn còn vấn vương với cuộc sống trần gian trút bỏ hết những luyến tiếc và tiễn họ sang thế giới bên kia.
 +
 +“Mỗi một thần chết sẽ được giao phụ trách ‘người chết’ phù hợp. Như vậy có nghĩa là, những thần chết có những nỗi niềm băn khoăn giống với ‘người chết’ sẽ được giao phụ trách ‘người chết’ đó.”
 +
 +“Tôi được sinh ra vì điều gì? Tôi được sinh ra là vì khoảnh khắc này. Chỉ cần có thể nghĩ như vậy, nhất định đó sẽ là điều mong ước của thế giới. Tôi đã ôm chặt hình dáng của hạnh phúc.”
 +
 +
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Light Novel bản Việt Nam  ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​ln_than_chet_lam_them_300yen_gio.jpg |}}
 +
 +</​carousel>​
 +
 +^  Bìa Light Novel bản Nhật ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​ln_than_chet_lam_them_300yen_gio_jap_.jpg |}}
 +
 +</​carousel>​
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​