TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:the_dugeon_seeker [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
ln:the_dugeon_seeker [2019/08/14 14:02] (current)
Line 1: Line 1:
  
-====== The Dugeon ​Seeker ======+====== The Dungeon ​Seeker ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 12: Line 12:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  The Dugeon ​Seeker ​ ^| +^  The Dungeon ​Seeker ​ ^| 
-|  {{:ln:template_sample_cover.jpg|}} ​ ||+|  {{:ln:the_dungeon_seeker1.jpg|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Hành độngKỳ bíIsekai
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Sakamoto 666
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|Gia
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|6
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2015 - nay
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>​| +|Tình Trạng|Đang sáng tác| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Alpha Polis
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Amak
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|tập (đang tiếp tục)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=the_dugeon_seeker|name=The Dugeon Seeker|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**The Dungeon Seeker** (//Tiếng Nhật//: //**ダンジョンシーカー**//, //Romaji:// //**Danjon Shiikaa**//) là một bộ Light Novel của tác giả Sakamoto 666 và được ​minh họa bGia .
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu ​b +
-  - Giớthiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú ​thích ​#2)) của bộ truyện+Takedao Junpei, mộhọc sinh cao trung , là bạn thuở nhỏ với Tatsumiya Noriko và kẻ bắt nạt Shouta Kido. Trong mt lần Junpei bị đạng bị bắt nạt như thường lệ, mọi người bỗng nhiên bị dịch chuyển đến một thế giớkhác theo ý thích của "​Thần"​ . Được triu hồi để trở thành các anh hùng cùng với các kĩ năng như gian lận, hay là cậu đã nghĩ vậy . Nhưng hóa ra chỉ số của Junpei còn thấp hơn cả của một người nông dân bình thường. Bị người duy nhất mà cậu tin tưởng lừa đi vào ngục tối chết chóc, cậu dấthân vào con đường báo thù.
  
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Takedao Junpei ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật A**}}]+{{:ln:takedao_junpei.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vật A+Nhân vật chính, bị triệu hồi sang thế giới khác sau đó bị phản bội.
  
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ​====+==== Tatsumiya Noriko ​====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:ln:template_sample_character.jpg?150|**Nhân vật B**}}]+{{:ln:tatsumiya_noriko.jpg?150|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giới thiệu về Nhân Vt B+Bạn thuở nhỏ của Junpei, bị triệu hồi sang thế giới khác cùng cu.
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 69: Line 59:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:template_sample_cover.jpg}} Tập 1 +  * {{:ln:the_dungeon_seeker1.jpg|}} Tập 1
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} Tập 2 +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}} +
-  * {{:​ln:​template_sample_cover.jpg}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​