TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
ln:the_tatami_galaxy [2019/07/06 23:00]
ln:the_tatami_galaxy [2019/08/19 00:07] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 1: Line 1:
  
 +====== ​ The Tatami Galaxy - Truyền Kỳ Phòng Bốn Chiếu Rưỡi ======
 +
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  The Tatami Galaxy - Truyền Kỳ Phòng Bốn Chiếu Rưỡi ​ ^|
 +|  {{:​ln:​the_tatami_galaxy.jpg?​400|}} ​ ||
 +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^|
 +|Thể Loại|Tâm lý, Lãng mạn|
 +|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành|
 +|Tác Giả|Tomihiko Morimi|
 +|Số tập|1|
 +|Sáng Tác|2004 (bản takoubon), 2008 (bản bunkoban)|
 +|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 +|NXB Nhật Bản|Ohta Publishing (bản takoubon), Kadokawa Shoten (bản bunkoban)|
 +|NXB Việt Nam|Hikari Light Novel|
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018 , 1 tập (đã hoàn thành)|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=thetatamigalaxy|name=The Tatami Galaxy - Truyền Kỳ Phòng Bốn Chiếu Rưỡi|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**The Tatami Galaxy - Truyền Kỳ Phòng Bốn Chiếu Rưỡi** (//Tiếng Nhật//: //​**四畳半神話大系**//,​ //Romaji:// //​**Yojouhan Shinwa Taikei**//) là cuốn truyện dài thứ hai của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Morimi Tomihiko (giải thưởng Nihon SF Taisou 2010). “The tatami galaxy” cũng đem lại đề cử Seiun award dành cho tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất Nhật Bản năm 2006.
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +Câu chuyện lấy bối cảnh về một sinh viên đại học năm ba u tối, sống trong một căn nhà bốn chiếu rưỡi tại một khu phòng trọ xiêu vẹo, bị đẩy ra xa cuộc đời đại học tươi sáng nên đã bị lôi tuột vào mặt đen tối của thanh xuân lúc nào không biết. Một mặt, chàng khao khát tình yêu đẹp đẽ với người con gái tóc đen thuần khiết, mặt khác vì mối dây dưa không thể trốn thoát được mà bị vây khốn bởi đứa bạn thân như yêu quái rách giời rơi xuống. Dù vẫn còn tương lai phía trước, nhưng “tôi” mặc nhiên chối bỏ khả năng tự thay đổi để hướng tới “cuộc đời sinh viên màu hồng trông mơ”, mà chỉ nằm một chỗ hồi tưởng về quá khứ, hối hận về những thất bại, nghĩ đến những điều xúi quẩy của hiện tại mà giận dữ, rồi tự xoa dịu mình bằng cách đổ hết tội lỗi lên đầu đứa bạn thân đáng phỉ nhổ “Ozu”.
 +
 +
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Anime ====
 +Truyện có 1 mùa anime.
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​the_tatami_galaxy.jpg?​400|}}
 +</​carousel>​
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​