TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:thien_duong_tien_xu [2019/08/21 22:47]
Phuc Hong [Thiên đường tiền xu]
ln:thien_duong_tien_xu [2019/11/12 10:23] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Thiên đường tiền xu  ^| ^  Thiên đường tiền xu  ^|
-|  {{ :ln:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:ln:thien_duong_tien_xu1.jpg|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loạ(shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​|+|Thể Loại|Đờthường|
 |Độ tuổi|Thiếu nhi, 6+| |Độ tuổi|Thiếu nhi, 6+|
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Hiroshima Reiko
-|Minh Họa|<họa sĩ>+|Minh Họa|jyajya
-|Số tập|13+| +|Số tập|12+| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2013 - nay
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>​| +|Tình Trạng|Đang sáng tác| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Kaiseisha
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Nhã Nam| 
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt ​Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 4 tập|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Thiên đường tiền xu** (//Tiếng Nhật//: //​**ふしぎ駄菓子屋 銭天堂**//,​ //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giớthiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Thiên đường tiền xu** (//Tiếng Nhật//: //​**ふしぎ駄菓子屋 銭天堂**//,​ //Romaji:// //**Fushigi dakashiya Sen tendou**//) là series light novel cho mọi ltuổcủHiroshima Reiko và jyajya minh hoạ.
-  * Giới thiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giớthiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu ​a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện +Bánh kẹo ở Thiên đường tiền xu ẩn chứa mộsức hút vô cùng kỳ lạ, chẳng ai cưỡng lại được! Nào Kẹo dẻo người cá, Bánh quy mãnh thú, Kem ma ám, Cầcâu bánh cá nướng…,​ thứ nào cũng lấp lánh mời gọi. Để rồi, khách cứ thế bước vào tiệm, vui vẻ trao cho bà chủ Beniko mt đồng xu và nhận lạmón bánh kẹo nào đó mà họ ngỡ như chính định mệnh ​của đời mình. Nhưng họ chẳng hề hay biết, rằng chính những món đồ ngọt nhỏ bé đó sẽ dẫn họ bước vào mt con đường, ​nơi ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh thì vô cùng mong manh…
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
Line 78: Line 67:
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 1 +  * {{:ln:thien_duong_tien_xu1.jpg|}} Tập 1 
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 2 +  * {{:ln:thien_duong_tien_xu2.jpg|}} Tập 2 
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} +  * {{:ln:thien_duong_tien_xu3.jpg|}} ​Tập 3 
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} +  * {{:ln:thien_duong_tien_xu4.jpg|}} ​Tập 4
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​