TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
ln:tiem_sach_cu_biblia [2019/07/06 23:00]
ln:tiem_sach_cu_biblia [2019/09/22 18:09] (current)
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 1: Line 1:
 +====== Tiệm Sách Cũ Biblia ======
  
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  Tiệm Sách Cũ Biblia ​ ^|
 +|  {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_1.jpg?​direct|}} ​ ||
 +^  LIGHT NOVEL  ^|
 +|Thể Loại|Lãng mạn, Huyền bí|
 +|Độ tuổi|16+|
 +|Tác Giả|Mikami En|
 +|Hoạ sĩ|Koshijima Hagu|
 +|Số tập|7|
 +|Sáng Tác|2017|
 +|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 +|NXB Nhật Bản|Ascii Media Works|
 +|NXB Việt Nam|IPM|
 +|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|2016, 7 tập (đã hoàn thành)|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=tiemsachcubiblia|name=Tiệm_Sách_Cũ_Biblia|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**Tiệm Sách Cũ Biblia** (//Tiếng Nhật//: //​**ビブリア古書堂の事件手帖**//,​ //Romaji:// //**Biblia Koshodou no Jiken Techou**//​) ​ là loạt light novel của tác giả Mikami En, lấy cảm hứng từ một manga đăng trên tạp chí Altima Ace, sau đó chuyển sang nguyệt san Asuka.
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +Câu chuyện bắt nguồn từ một tiệm sách cũ nằm sâu trong góc Kamakura, thủ đô cũ của Nhật Bản. Chủ tiệm sách là Shinokawa Shoriko, một cô gái  xinh đẹp nhưng luôn ngại ngùng và khó nói chuyện với người mới gặp. Ngược lại, kiến thức phong phú về sách cũ của cô thì không ai sánh bằng. Khi cô nói về những cuốn sách cô điển, say mê đến nỗi quên cả nỗi ngại ngùng và cô trở thành người kể chuyện hay nhất. Shoriko là kim chỉ đường của bạn để làm sáng tỏ mọi bí mật hay kì bí của cuốn sách cũ chỉ bằng kiến thức uyên bác và đôi mắt tinh tường.
 +
 +
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Doraemon]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Truyện Bản Quyền]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Manga ====
 +Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
 +==== Live Action ====
 +Truyện đã được chuyển thể live action.
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện bởi IPM (Việt Nam)  ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_1.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_3.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_4.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​ln_tiem_sach_cu_biblia_7.jpg?​direct|}} Tập 7
 +</​carousel>​
 +
 +^  Bìa Truyện bởi Kadokawa (Nhật Bản) ​ ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_1_jp.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_2_jp.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_3_jp.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_4_jp.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_5_jp.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6
 +  * {{:​ln:​biblia_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7
 +</​carousel>​
 +----
 +=== Đánh giá & Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​