TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:tieng_goi_tu_vi_sao_xa [2019/05/20 12:56]
Moon Chan [Nhân Vật Chính]
ln:tieng_goi_tu_vi_sao_xa [2019/07/06 09:00] (current)
Line 35: Line 35:
   * Light Novel chính thức được mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam dưới tên gọi **Tiếng Gọi Từ Vì Sao Xa**, bởi IPM vào ngày 9 tháng 9 năm 2016.   * Light Novel chính thức được mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam dưới tên gọi **Tiếng Gọi Từ Vì Sao Xa**, bởi IPM vào ngày 9 tháng 9 năm 2016.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-**Tiếng Gọi Từ Vì Sao Xa** – Makoto SHINKAI – một tiểu thuyết đầy xúc động về tình bạn,tình yêu giữa hai con người cách xa nhau đến hơn chục năm ánh sáng. ​+**Tiếng Gọi Từ Vì Sao Xa** – Makoto SHINKAI – một tiểu thuyết đầy xúc động về tình bạn, tình yêu giữa hai con người cách xa nhau đến hơn chục năm ánh sáng. ​
  
 Câu chuyện về Noboru và Mikako vốn là hai người bạn thân thiết chung lớp học. Nhưng khi đến cuối cấp 2, Mikako đột ngột được tuyển chọn làm thành viên của Quân đội không gian Liên Hợp Quốc và đi ra ngoài vũ trụ trên con tàu Lysithea. Không điện thoại, không tin nhắn, càng không thể gặp mặt, chỉ có những dòng email bay qua bay lại nhờ các trạm trung chuyển không gian.  Câu chuyện về Noboru và Mikako vốn là hai người bạn thân thiết chung lớp học. Nhưng khi đến cuối cấp 2, Mikako đột ngột được tuyển chọn làm thành viên của Quân đội không gian Liên Hợp Quốc và đi ra ngoài vũ trụ trên con tàu Lysithea. Không điện thoại, không tin nhắn, càng không thể gặp mặt, chỉ có những dòng email bay qua bay lại nhờ các trạm trung chuyển không gian.