TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
ln:tinh_dau_luc_lam_chung_voi_thieu_nu_than_chet [2019/08/21 08:27]
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
ln:tinh_dau_luc_lam_chung_voi_thieu_nu_than_chet [2019/08/21 08:27]
Sơn Nguyễn [Giới thiệu]
Line 34: Line 34:
 **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** (//Tiếng Nhật//: //​**死神少女と最期の初恋**//,​ //Romaji:// //​**Shinigami Shoujo to Saigo no Hatsukoi**//​) là tác phẩm light novel sáng tác bởi tác giả Mizushiro Mizuki, minh họa bởi họa sĩ Shion. Cuốn light novel khổ bunko (14.8 x 10.6 cm) này được phát hành vào ngày 30.3.2018 tại Nhật Bản dưới nhãn Famitsu Bunko thuộc Nhà xuất bản Kadowaka Shoten (Nhật Bản). **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** (//Tiếng Nhật//: //​**死神少女と最期の初恋**//,​ //Romaji:// //​**Shinigami Shoujo to Saigo no Hatsukoi**//​) là tác phẩm light novel sáng tác bởi tác giả Mizushiro Mizuki, minh họa bởi họa sĩ Shion. Cuốn light novel khổ bunko (14.8 x 10.6 cm) này được phát hành vào ngày 30.3.2018 tại Nhật Bản dưới nhãn Famitsu Bunko thuộc Nhà xuất bản Kadowaka Shoten (Nhật Bản).
  
-Tại Việt Nam, Công ty Nhã Nam đã thông báo mua bản quyền **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** và phát hành cuốn tiểu thuyết dưới nhãn Nhã Nam Light Novel. **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** phát hành ngày 22.04.2019 tại Việt Nam, in hình thức bìa rời khổ 13 x 18 cm. Nhã Nam phát hành **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** với bản hai phiên bản, bản thường và bản đặc biệt. Bản thường của **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** bên trong tặng kèm một bookwark cho mỗi cuốn. Trong bản đặc biệt, Nhã Nam tặng cho độc giả 2 postcard với hình trên mỗi tấm lần lượt là 2 hình minh họa màu đầu cuốn tiểu thuyết+Tại Việt Nam, Công ty Nhã Nam đã thông báo mua bản quyền **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** và phát hành cuốn tiểu thuyết dưới nhãn Nhã Nam Light Novel. **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** phát hành ngày 22.04.2019 tại Việt Nam, in hình thức bìa rời khổ 13 x 18 cm. 
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tôi hoàn toàn không có mục đích sống, cho đến khi gặp cô ấy... Tôi hoàn toàn không có mục đích sống, cho đến khi gặp cô ấy...