TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:tinh_dau_luc_lam_chung_voi_thieu_nu_than_chet [2019/06/17 08:08]
Phuc Hong [Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết]
ln:tinh_dau_luc_lam_chung_voi_thieu_nu_than_chet [2019/07/06 09:00] (current)
Line 37: Line 37:
 Tại Việt Nam, Công ty Nhã Nam đã thông báo mua bản quyền **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** và phát hành cuốn tiểu thuyết dưới nhãn Nhã Nam Light Novel. **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** phát hành ngày 22.04.2019 tại Việt Nam, in hình thức bìa rời khổ 13 x 18 cm. Nhã Nam phát hành **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** với bản hai phiên bản, bản thường và bản đặc biệt. Bản thường của **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** bên trong tặng kèm một bookwark cho mỗi cuốn. Trong bản đặc biệt, Nhã Nam tặng cho độc giả 2 postcard với hình trên mỗi tấm lần lượt là 2 hình minh họa màu đầu cuốn tiểu thuyết. ​ Tại Việt Nam, Công ty Nhã Nam đã thông báo mua bản quyền **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** và phát hành cuốn tiểu thuyết dưới nhãn Nhã Nam Light Novel. **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** phát hành ngày 22.04.2019 tại Việt Nam, in hình thức bìa rời khổ 13 x 18 cm. Nhã Nam phát hành **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** với bản hai phiên bản, bản thường và bản đặc biệt. Bản thường của **Tình Đầu Lúc Lâm Chung Với Thiếu Nữ Thần Chết** bên trong tặng kèm một bookwark cho mỗi cuốn. Trong bản đặc biệt, Nhã Nam tặng cho độc giả 2 postcard với hình trên mỗi tấm lần lượt là 2 hình minh họa màu đầu cuốn tiểu thuyết. ​
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Tôi hoàn toàn không có mục đích sống, cho đến khi gặp cô ấy... 
 + 
 +  
 + 
 +“Bảy ngày nữa anh sẽ chết”, Kyouka - mộthiếu ​nữ xinh đẹp và kỳ lạ tự xưng là “thần chết” − đã nói với tôi như vậy. Vốn là kẻ sống mà không có mục đích lớn lao nào, tôi đã định kết thúc cuc đờmình bằng cách sinh hoạt như thường lệ. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ở bên Kyouka trước lúc lâm chung, tôi đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô ấy. Chỉ có điều, khi tôi lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc thì cũng là lúc cái chết cận kề... 
 + 
 +  
 + 
 +Một câu chuyện tình yêu buồn bã nhưng ấm áp về thời khắc cuối cùng của chàng thanh niên bất cầvà cô thiếu nữ nghèo nàn cảm xúc. (([[http://​nhanam.com.vn/​sach/​16917/​tinh-dau-luc-lam-chung-voi-thieu-nu-than-chet]]))