TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:toi_thich_mot_co_gai_nhung_chang_dam_ngo_loi [2019/12/05 17:19]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
ln:toi_thich_mot_co_gai_nhung_chang_dam_ngo_loi [2020/04/05 16:51] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Tôi Thích Một Cô Gái, Nhưng Chẳng Dám Ngỏ Lời  ^| ^  Tôi Thích Một Cô Gái, Nhưng Chẳng Dám Ngỏ Lời  ^|
-|  {{ :ln:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:ln:toi_thich_mot_co_gai.jpg|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| Lãng mạn, Học đường |+|Thể Loại|Lãng mạn, Học đường|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
 |Tác Giả|MORISAKI Yuruka| |Tác Giả|MORISAKI Yuruka|
 |Minh Họa|Gemi| |Minh Họa|Gemi|
-|Số tập|Chưa rõ+|Số tập|2
-|Sáng Tác|2017-2019|+|Sáng Tác|2019|
 |Tình Trạng|Chưa rõ| |Tình Trạng|Chưa rõ|
-|Tạp Chí|<​tạp chí>| 
 |NXB Nhật Bản|Hifumi Shobo| |NXB Nhật Bản|Hifumi Shobo|
 |NXB Việt Nam|Tsuki Light Novel| |NXB Việt Nam|Tsuki Light Novel|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|Sắp phát hành (12/2019)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tậ(đã phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Tôi Thích Một Cô Gái, Nhưng Chẳng Dám Ngỏ Lời** (//Tiếng Nhật//: //**隣の席の佐藤さん**//, //Romaji:// //**Tonari no Seki no Satou-San**//) là cuốn light novel được ​viết ​bMORISAKI Yuruka và Gemi minh hoạ.
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 **"​Tôi không ưa Sato."​** **"​Tôi không ưa Sato."​**
Line 65: Line 55:
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +> **GH** 
->// ​  Nội dung review #1   // +> //[[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90review%e3%80%91toi-thich-mot-co-gai-nhung-chang-dam-ngo-loi-du-vi-chua-ngot-cua-tuoi-tre/| Review]]//
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->//   Nội dung review #2   // +
- +
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 1 +  * {{:ln:toi_thich_mot_co_gai.jpg|}}
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2 +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​