TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:torinoko_city_thanh_pho_bi_bo_roi [2019/06/14 22:34]
Moon Chan [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:torinoko_city_thanh_pho_bi_bo_roi [2019/07/06 09:00] (current)
Line 44: Line 44:
     - Giới thiệu b     - Giới thiệu b
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Ba cô gái cùng tên Asuka với ba tính cách, hoàn cảnh và nỗi khổ tâm khác nhau, vì cùng ngẫu nhiên tiếp xúc với trang web Torinoko City mà gặp nhau và cùng bước vào mt chuyến phiêu lưu đầy lạ lùng để tìm về hiện thực, để đối diện vớcảm xúc chân thật ​của bản thân mình. 
 + 
 +Câu chuyện dành cho những con người cô đơn trên con đường tìm kiếm lẽ sống của bản thân mình, để nhìn lại và biết rằng mình thực sự không hề cô độc. 
 +