TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:vao_dem_trang_xanh_toi_lai_yeu_em_them_lan_nua [2020/04/29 09:20]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:vao_dem_trang_xanh_toi_lai_yeu_em_them_lan_nua [2020/04/29 09:20] (current)
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
Line 44: Line 44:
     - Giới thiệu b     - Giới thiệu b
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt ndung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Khi mộtháng có hai lầtrăng tròn, ta gọđó là '​trăng xanh'.
  
 +Vào tháng Tám ngập tràn ánh trăng xanh ấy, tôi (17 tuổi) trở về nhà bà ở Arashiyama, Kyoto.
 +
 +Đêm trăng xanh đầu tiên, tôi đã gặp một cô gái cầm ô vui đùa ở dòng suối trong rừng. Cô ấy nói: “Tớ sẽ chờ tình yêu đầu tiên của mình tại đây, cho đến khi trăng xanh kết thúc.” Tuy cùng tuổi nhưng cô ấy lại có chút gì đó bí ẩn.
 +
 +Kyoto vào ban đêm khi đi cùng cô ấy có cảm giác thật kỳ lạ, có lẽ tôi đã bị cô ấy thu hút…
 +
 +“Tớ sẽ luôn đợi cậu ở tương lai.”
 +
 +Sợi chỉ vận mệnh gắn kết hai người, tiểu thuyết tình yêu vượt qua không gian và thời gian.
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====