TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:chu_gia_nuoi_meo_u [2019/11/24 01:52]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:chu_gia_nuoi_meo_u [2020/06/18 21:45] (current)
Phuc Hong [Chú Già Nuôi Mèo Ú]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Shounen, Đời ​Thường,\\ Thú CưngHài Hước, Chính Kịch| 
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| +|Độ tuổi|13+|
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>|+
 |Tác Giả|<​tác giả>| |Tác Giả|<​tác giả>|
 |Họa Sĩ|<​họa sĩ>| |Họa Sĩ|<​họa sĩ>|
-|Số tập|<số tập>|+|Số tập|5+|
 |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>+|Tình Trạng|Đang sáng tác| 
-|Tạp Chí|<tạp chí>+|Tạp Chí|Gekkan Shounen GanGan
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Nhật Bản|Square Enix
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|NXB Việt Nam|Kim Đồng (2019)| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Dịch Giả|Kim Đồng ​(2019)| 
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|4 Tập (Đang Phát Hành) (2019)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 58: Line 58:
 >** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** >** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 >// ​  Nội dung review #2   // >// ​  Nội dung review #2   //
 +=====Phiên bản truyện và quà tặng kèm ===== 
 +==== Quà tặng kèm truyện bản Nhật Bản ==== 
 +==== Quà tặng kèm truyện bản Việt Nam ==== 
 +  * **Tập 1** Tặng kèm một set sticker. 
 +  * **Tập 2** Tặng kèm một postcard giấy.
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====