TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:haicolor_phong_trien_lam_tranh_mau [2020/01/03 11:52]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:haicolor_phong_trien_lam_tranh_mau [2020/01/03 11:55] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gbộ truyện+**Haicolor!! Phòng TriểLãm Tranh Màu** (//Tiếng Nhật//: //**ハイキュー!! 公式カラーイラスト集 ハイカラ!!**//, //Romaji:// //**Haikyu!! Color Illustrations:​ Haikara!!**//)  
 + 
 +Là một cuốMini Artbook bao gồm hơn 150 tranh màu tuyệt đẹp, trong đó óc cả những tranh chưa từng xuất hiện trong truyện ​chính!! Kèm theo đó là những bình luận đắt giá của chính tác giả và những tranh ông đã cho đăng trên Twitter cá nhân, chắc chắn các Fan của Haikyu tại Việt Nam sẽ khó lòng bỏ qua được!
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====